logo-image

Ett badrum enligt byggnormen

Vid en badrumsrenovering bör man specificera vad som är viktigast i utförandet. Här kommer tips och råd på hur man utför en badrumsrenovering på ett korrekt sätt som följer byggnormen.

Om man inte är fastighetsägare eller har byggt något nytt så kan det vara obekant vad som är den gällande byggnormen. Men det kan även vara svårt om man är inom området men inte arbetar med det varje dag. För byggnorm är något som med jämna mellanrum ändras. Och därför ska man alltid kontrollera vad som gäller om man har ett projekt som ska utföras.

Men vad är då en byggnorm? Jo, med byggnorm menar man en beskrivning på hur man bygger något på ett sätt som gör att byggnaden blir frisk, säker och hållbar. Det är därför som byggnormen kan skilja sig allt eftersom som man kommer fram till bättre sätt att bygga hus på. Men det finns även olika byggnormer för olika typer av hus. Exempelvis är det skillnad på byggnormen för ett permanenthus, fritidshus och komplementhus. Som exempelvis Attefallshus eller Friggebodar.

Vad ett våtutrymme är

Ett våtutrymme är ett rum där det finns mycket vatten i omlopp. Det är badrum och tvättstuga. Men kök räknas inte in i våtutrymme trots att det enligt många punkter borde det. Däremot är det kanske inte många familjer som vilt kastar omkring vatten i köket så som sker när små barn badar. Eller när man duschar. Men även för kök är det bra om man förekommer eventuella olyckor genom att göra en fuktspärr vid rör och använder sig av uppsamlare under diskmaskinen. En slags bricka som gör att eventuella läckage rinner ut synligt på köksgolvet istället för osynligt bakom maskinen.

Säkerhet och tålighet

För att man ska kunna känna sig trygg i sitt våtutrymme så behöver man först och främst en grund som gör att vatten inte kan tränga in i stommen. Eller färdas till andra rum i huset. Det uppnår man med två saker: fall mot brunn och fuktspärr. Med fall mot brunn menar man att allt vatten som hamnar utanför brunnen ska rinna ner i brunnen av sig självt. Men däremot brukar man inte ha ett fall på hela golvet i badrummet utan endast en bit ifrån brunnen. Fuktspärr innebär att inget vatten kan tränga in i vägg, golv eller tak. Och det uppnås med hjälp av olika skivor och medel som man penslar på. Läs mer om badrumsrenovering på denna sida: badrumsrenoveringbromma.nu 

29 Nov 2020