logo-image

Entresol – behov av utbyggnad

Om du ansvarar för ett företag som expanderar, kan du behöva större yta för tillverkning och lager. Undersök förutsättningarna att bygga ut med entresol.

Ditt företag bedriver sedan länge verksamhet i äldre fabrikslokaler. Ni har högt i tak men golvytan börjar bli en trång sektor. På första plan i lokalerna har ni såväl montage av färdigprodukter som lagerhållning. Ingen idealisk lösning men hittills har det fungerat. Det finns dock påtagliga risker när truckar i full fart kör in med lastpallar.

Nu måste ni utöka kapaciteten för tillverkning. Nya maskiner ska installeras och de är tunga och måste stå på markplan. Men var ska ni göra av lagret av inkommande och utgående gods? Företagets produktionschef kommer med en lysande idé. Varför inte bygga en mellanvåning inuti den befintliga lokalen?

Entresol ger utökad lageryta

Du kontaktar ett företag som har stor erfarenhet av att bygga entresol i olika typer av lokaler och verksamheter. De kan visa upp flera referensanläggningar, där entresolplan gett en betydligt utökad lageryta. Ni går tillsammans igenom ditt företags specifika behov och du får en ritning med förslag hur utbyggnaden ska göras. Leverantören har naturligtvis också kontrollerat att det befintliga golvet har tillräcklig bärighet för att klara belastningen från entresolplanet.

Ett entresolplan byggs med pelare som står på det befintliga golvet. En entresol är fribärande och inga egentliga ingrepp behöver göras i lokalens ytterväggar. För att komponenter ska kunna transporteras upp till mellanvåningen blir en hiss installerad. Men självklart finns även trappor från markplan upp till det nya våningsplanet.

18 Feb 2023