logo-image

En geoteknisk undersökning är omfattande

Innan man kan bygga exempelvis vägar eller tunnlar brukar man göra en geoteknisk undersökning av området. Det är en komplicerad sak och det är nödvändigt att göra noggranna mätningar.

Det är många faktorer att beakta när man ska bygga stora anläggningar. Hur är marken beskaffad? Finns det berg undertill och i så fall hur djupt? Man kollar jordlager, tittar på olika sammansättningar av jord och kollar hur det ser ut med grundvatten på området. Man måste göra en grundlig geoteknisk undersökning av marken. Men först måste man få markägarens tillstånd att göra det.

Byggen måste vara stabila

När man bygger ett nytt bostadshus måste marken hålla för ett omfattande tryck utan att sätta sig så att bygget blir skevt eller rasar. En väg eller en bro måste vara hållfast och stadigt förankrad så att det inte blir slukhål i asfalten eller att brofästena ger vika. Det är ingenjörer som är skickliga i att göra olika prover och beräkningar som har ansvar för att göra en geoteknisk undersökning.

Först brukar man också se om det finns tidigare undersökningar som är gjorda på det aktuella markområdet. Man kan få information från olika arkiv och kan då lättare bedöma vilka eventuella risker det skulle medföra att bygga på just det området. De som arbetar med geoteknisk undersökning är mycket rutinerade och välutbildade och håller sig också uppdaterade om lagar och regler och olika mätningsmetoder och analyssätt. Det krävs stora specialkunskaper för att klara av att genomföra en geoteknisk undersökning av marken. Läs mer om geoteknisk undersökning på denna webbsida: geotekniskundersökning.se

7 May 2021