logo-image

En byggteknisk mätning kan vara det som ett helt bygge står och faller med

Byggteknisk mätning är en sak som ska utföras minutiöst in i minsta detalj. Inte en millimeter fel för då kan det gå helt och hållet åt pipsvängen med allt.

All byggtekniskt mätning ligger till grund för det som komma skall i ett bygge. Mätningarna måste göras ordentligt från början och med hög noggrannhet. Skulle det blir några millimeter fel i ena änden kan det att ge allvarliga konsekvenser efter hand som man bygger vidare.

Det byggtekniska omfattar ett otroligt brett område. Att hålla sig ajour med allt det som ingår hör till de arbetsuppgifter som några inom byggbranschen har. En del utför den tekniska mätningen medan andra gör det som kallas utsättning. Det vill säga gör fysiska markeringar på markområdet.

Byggteknisk mätning har föregått allt det du ser i ett samhälle

Segerkvist Mätteknik är ett av de företag som har specialister på att utföra byggteknisk mätning. Dem kan du kontakta om du har ett uppdrag som du tänker att de skulle passa för, eller om du har ett problem inom mätning som du behöver hjälp med att lösa.

Det är många olika mätinstrument som kan komma i fråga. Inte mindre än sju stycken behövs till exempel när det gäller att göra en inmätning. Det är med andra ord inget för en lekman att syssla med på fritiden. Det krävs experter på området om det ska bli ett bra bygge och en helt säker byggnad i slutändan.

15 Mar 2023