logo-image

BIM – resultatet av tekniska framsteg

Byggbranschen har revolutionerats av ny teknik de senaste åren. Det kanske bästa exemplet på detta är det som kallas för BIM och som blir allt mer populärt.

Tekniken går ständigt framåt och det sker minst sagt i en rasande takt. Den genomsyrar alla samhällsnivåer och branscher och har på många sätt revolutionerat sätt att arbeta på. Byggbranschen är naturligtvis inget undantag. Framför allt inte i takt med att det som kallas för BIM har fått ett allt större genomslag inom framför allt husbyggnation, men även inom anläggning och förvaltning.

BIM är en förkortning av “Building Information Modelling” och innebär kort förklarat en möjlighet att se digitala modeller av det projekt du planerar att bygga. En teknik som uppskattas av många då den ger en helt annan överblick än en vanlig ritning – inte minst eftersom modellen bland annat kan skådas i form av en 3D-granskning.

Många fördelar med BIM

Du behöver själv inte vara någon teknikexpert för att kunna dra nytta av alla fördelar som finns med BIM. Som tur är finns det många experter och samordnare som har stenkoll på den här typen av metoder. De kan hjälpa dig att se och utnyttja BIM till max och därmed förbättra ditt projekt genom sina analyser.

Framför allt är det själva tidsplanen som revolutionerats med anledning av BIM. Detta tack vare den väldigt informativa visualiseringen som förenklar översynen av hur projektet kommer att utvecklas framgent. Sådana fördelar bidrar också till ett mer effektivt arbete och, av allt att döma, en bättre slutprodukt när allting är färdigt.

25 Jun 2023