logo-image

Beställa och installera värmepump i fyra steg (exempel Malmö)

Genom att installera en värmepump kan energiförbrukningen i en bostad minska kraftigt. Även om det är en stor investering så bör man tjäna in den på lägre energikostnader. Här presenteras fyra enkla steg att för de som bor i Malmö och vill ha en ny värmepump.

Val av produkt

Det finns ett stort utbud av värmepumpar vilka har det gemensamma målet att minska energiförbrukningen. En av de vanligaste är luftvärmepump vilket många även utgår från att man bör skaffa. Men det är flera faktorer som avgör vilken värmepump som passar bäst. Den som inte är totalt insatt i frågan bör därför be ett företag inom branschen att genomföra ett gratis hembesök för att avgöra vad man bör ha för produkter. Kom ihåg att ett hembesök aldrig är bindande utan bara rådgivande.

Offert

Oavsett om det är en sjövärmepump, jordvärmepump eller annan modell som ska installeras är kostnaden hög. Vissa pumpar kostar mer än andra men oavsett handlar det om en relativt stor summa. Därmed går det att spara en hel del genom att ta in offerter från flera olika försäljare och montörer runt om i Malmö. Många gånger har återförsäljare av dessa produkter samarbete med montörer vilket gör att de kan ordna paketlösningar med både försäljning och montering. Var noga med att offerterna innehåller totalpriset efter att ROT-avdrag genomförts.

Planering och installering

När man bestämt sig för vilket företag som ska genomföra arbetet är nästa steg att planera när arbetet ska genomföras. Beroende på vilken värmepump som ska installeras tar det olika lång tid och kräver olika stora ingrepp. En luftvärmepump är relativt snabbt installerad medan en jordvärmepump tar betydligt längre tid. Detta eftersom den sistnämnda kräver ett större grävarbete.

Finansiering

I och med att denna investering är relativt stor är det många som behöver dela upp betalningen. Detta vet företagen vilket gör att de ofta har samarbete med finansieringsbolag. Det kan vara att de erbjuder räntefri delbetalning under en längre period eller att räntan är riktigt låg. Men jämför detta erbjudande mot att ta ett lån på bostaden. I och med att värmesystemet höjer värdet på bostaden kan det även öppnas upp möjligheter till större bolån för de som tidigare varit fullt belånade.

När du väljer vilket företag i Malmö som ska anlitas är en rekommendation att du utgår från punkterna ovan och jämför företagen. Många fokuserar på priset men som visas ovan finns mer att tänka på än bara det.

7 Apr 2017