logo-image

Att byta fönster – eller renovera?

När det börjar dra kallt från fönstren i bostaden och du riktigt känner hur all värme försvinner ut tänker du kanske att det är dags för ett fönsterbyte. Att byta fönster påverkar husets energiförbrukning positivt, men det har också nackdelar. Här tänker vi framför allt på husets arkitektoniska värde. En av de viktigaste aspekterna att tänka på vid fönsterbyte är hur de nya fönstren påverkar husets utseende. En fråga som alltför få lägger vikt vid, om du frågar oss.

Förlust av gamla värden

I Stockholm har vi många gamla vackra bostadshus och villor. Många av dem härstammar från en tid då man la ner stor omsorg på att försöka se hur fönstrens modell och placering påverkade en byggnads utseende. Tyvärr är Stockholm idag fullt av exempel på hus som tappat mycket av sitt arkitektoniska värde på grund av slarviga och ogenomtänkta byten av fönster. Värst var det under 50- och 60-talen i Stockholm, många är de flerfamiljshus i innerstaden som ståtar med helt felanpassade nya fönster på sina fasader. Och ju fler fönster det rör sig om, desto större intryck gör det. På senare år har man börjat lägga mer vikt vikt vid att bevara husens karaktär vid fönsterbyten, och många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar värnar om arkitektens ursprungliga visioner och rådfrågar helst en expert på byggnadsvård

Byt inte ut hållbarheten

Att byta fönster är inget man gör i en handvändning, det kräver planering, pengar och tid. Kanske kunde planeringen, pengarna och tiden i stället användas till att försöka bevara de ursprungliga fönstren? Många gamla fönster är otroligt välbyggda, och betydligt hållbarare än de som tillverkas idag. De är slitna, det är inte konstigt, men att riva ut dem och slänga dem är onödigt. Med nytt kitt och färg samt slipning av glas ser de snart ut som nya igen, och håller i flera decennier till. Med en ordentlig genomgång och renovering kommer dina gamla fönster att vara lika täta som när de en gång tillverkades. Ett gediget gammalt träfönster tål att renoveras många gånger och kan ha en livslängd på flera hundra år.

Med de pengar du sparar på att inte köpa nya fönster har du råd att anlita en hantverkare som kan hjälpa dig att renovera dina fönster. I Stockholm finns många företag som kan fönsterrenovering och kan hjälpa dig att bedöma dina fönsters skick.

Tänk en extra gång

Den ekonomiska vinsten är säkert stor om man sätter in ett treglasfönster, det motsäger vi oss inte. Men miljömässigt är det en stor vinst att renovera istället för att byta ut. Och fönster i aluminium och plast har en stor negativ miljöpåverkan vid tillverkningen.

Och är de extra slantarna i plånboken verkligen värda den åverkan du har gjort på ett hundra år gammalt hus? Försök i stället att sätta ett värde i traditionerna och respektera ditt hus och de människor som ritade och uppförde det en gång i tiden. Det kommer att vara värt det.

24 Oct 2017