logo-image

Är ditt hus i behov av en fasadrenovering?

Att äga ett hus innebär att man på egen hand håller i budgeten och att man själv är den som har yttersta ansvaret för att planera olika typer av projekt samt renoveringar. För; det behövs. Saker och ting går sönder och inget har en obegränsad livslängd. Det gör att en bättre planering alltid för med sig mindre kostnader och då det kommer till husets fasad så är detta inget undantag. Ser vi till ett vanligt hus i puts så kommer detta att slitas av vädret – det kommer att få stå emot regn, snö, vind och sol; samtliga saker som skapar det naturliga slitage som kräver underhåll.

Vidare kan vi här även nämna att ett hus i Stockholm ofta behöver mer underhåll och bättre planering än vad ett hus i en mindre stad gör och detta för att man där även ska addera de problem som kommer med exempelvis avgaser. Vi håller oss därför till ett hus av putsad fasad i Stockholm då vi pratar om kostnader och för planering kring en fasadrenovering.

Ett hus av putsad fasad kanske behöver genomgå en omfattande fasadrenovering var 30-40 år; men det innebär inte att man inte ska se över skicket på sitt hus. Nej; en fasadrenovering kan även komma i en mindre skala och där man bara knackar bort mindre delar av skadad puts och ersätter dessa med nytt eller där man tvättar huset samt lagar sprickor eller mindre sättningar.

Använd rot-avdraget för en fasadrenovering

Många mindre typer av en fasadrenovering i Stockholm av detta slag sker av privatpersoner och där man väljer bort professionell hjälp i ett syfte att tjäna pengar. Vi anser dock att man ska tänka precis tvärtom vid en fasadrenovering och att man även vid den mindre projekten ska anlita professionell hjälp. Detta för att man nästan uteslutande får ett bättre resultat och att detta i slutändan ger ett hus som på ett bättre sätt står emot tidens tand.

Om vi dessutom adderar till detta att en fasadrenovering kräver att man hyr ställningar (dyrt i Stockholm och särskilt under sommaren) samt att jobbet kräver god kunskap och tar mycket tid i anspråk så kan man i slutändan faktiskt tjäna på att direkt anlita ett professionellt företag, specialiserad på fasadrenovering än att göra jobbet på egen hand.

Dessutom så kan man – förutsatt att man är berättigad till det – även använda sitt rot-avdrag för en fasadrenovering; oavsett hur omfattande denna är. Att exempelvis tvätta fasaden ger rätt till rot-avdrag och ger direkt – till ett billigt pris –huset i Stockholm en helt ny lyster.

11 Jun 2017