logo-image

Anlita en behörig elektriker i Stockholm

Det pågår just nu en stor trend där man ser att privatpersoner renoverar på egen hand och där man främst kan se ett uppsving i en stag gällande detta – Stockholm. Det här har en naturligt förklaring som går att härleda till hur bostadsmarknaden där ser ut. I och med att man köper och säljer så pass mycket där – till högra priser – så blir renoveringar naturliga.

Dels så vill en säljare kunna tjäna mer pengar vid sin försäljning och genomför av den anledningen olika typer av renoveringar där han försöker göra sin bostad mer attraktiv. Dels så vill ofta en köpare av en lägenhet förfina och sätta en personlig prägel på sin nya bostad och där har vi således den stora förklaringen till den trend vi ser.

Först och främst här; att man renoverar och att man gör det utan professionell hjälp är ingenting fel i sak. Vet man vad man gör, är man påläst och om man har tiden som krävs så är det bara att ge sig in i projektet. Dock – och här har vi problemet som vi under slutet sett i Stockholm: en del saker får man inte göra utan professionell hjälp för och det vi ska titta närmare på här rör elektricitet. Eller snarare: ful-el.

Man brukar kalla el dragen av någon annan än en behörig elektriker för ful-el och det här är något som tyvärr blivit allt vanligare. Många tänker inte ens på det; man tror sig kunna koppla in golvvvärme, installera en tvättmaskin eller sätta upp spotlights i en nyrenoverad hall och att man inte behöver en elektriker för jobbet. Vi tror alltså att problemet med ful-el i sak inte handlar om snålhet – vi tror att det handlar om ren okunskap; man vet helt inte om att en behörig elektriker ska göra jobbet. Det här är ett problem på mer än ett sätt.

Ful-el kommer att innebära problem

Först och främst så har vi risken för skador – till och med en fara för livet – som kommer av ful-el. Det är i många fall enbart tur att inte fler bränder inträffat i Stockholm och med värre konsekvenser. Som nummer två kan man även peka på hur Försäkringsbolag agerar vid exempelvis bränder och där dessa är sprungna ur el dragen av en privatperson och inte av en behörig elektriker.

Vidare så kan man även peka på ett faktum som vi säkerligen kommer att se mer av i framtidens Stockholm – nämligen dolda fel. Vi tror att många av konflikter mellan köpare och säljare i framtiden kommer att handla om huruvida installationer – felaktiga sådana – kommer att anses som ett dolt fel eller om det ska falla in under undersökningsplikten. Onödiga konflikter, enligt oss och där lösningen för att undvika sådana är enkel: anlita en behörig elektriker.

9 Mar 2017