logo-image

Anlita en behörig elektriker

Det är viktigt att man anlitar en behörig elektriker vid alla slags elinstallationer, stora som små. Detta då det är avgörande att elsäkerheten upprätthålls för att undvika olyckor.

En professionell elektriker åtar sig både stora som små uppdrag, och man ska inte tveka att anlita en elektriker för små elarbeten. En elektriker drar självfallet ledningar i nya hus men kan även installera fler vägguttag i köket, fixa utebelysning, besiktiga jordfelsbrytare och mycket mer.

Vill man ha hjälp av en elektriker för att dra ny el i ett hus kan det vara bra om man själv först ritar en enkel skiss över huset och sedan ritar in elektriska apparater, uttag och belysning. Skissen underlättar sedan i kommunikationen med elektrikern och man förstår varandra lättare. Många gånger undviker man även missar och slipper då kostsamma kompletteringar.

Planera elen noga

En professionell elektriker hjälper självfallet också till med planeringen av elen och kommer inte sällan även med tips och lösningar som man själv kanske inte har tänkt på eller rentav glömt. En sådan typisk sak kan vara var man exempelvis ska ladda mobiltelefonen eller ha datorn.

En elektriker kan även hjälpa till med ljussättning så att man får både en varierad, vacker och praktiskt belysning. Ett hem blir ofta bäst med både allmänljus, riktad belysning, arbetsbelysning och stämningsbelysning. Idag är det heller inte ovanligt med smarta hem och olika uppkopplingar som underlättar vår vardag. Och även dessa installationer kan en elektriker hjälp till med.

ROT-avdrag vid elinstallationer

Ska man dra ny el i ett helt hus bör man vända sig till ett par olika elektriker och be om en offert. Genom att exempelvis söka på elektriker i Stockholm får man upp flera hemsidor där man enkelt kan fylla i en förfrågan och be om ett kostnadsförslag. Självfallet kan man även nyttja ROT-avdraget vid elinstallationer i hemmet. På de olika hemsidorna kan man ofta även läsa kundrecensioner men man kan även be om referenser vilket ofta är det bästa.

Precis som med alla hantverkare är det viktigt att man skriver ett ordentlig kontrakt innan arbetet påbörjas där allt som ska göras finns med tillsammans med ett slutpris. Det bör även stå när arbetet ska vara klart för slutbesiktning och vad som händer om det inte är det. En försenad dragning av el i ett nytt hus kan innebära att man inte kan flytta in och kanske på så vis får ökade kostnader och andra problem.

16 Nov 2020