logo-image

Återvinning - bidra till en bättre värld

Hur kan vi komma till bukt med en av de största ödesfrågorna som mänskligheten någonsin ställts inför i form av klimathotet? De flesta är medvetna om att vi alla måste vara med och bidra och att varje liten insats räknas. Många vill göra gällande att det enbart handlar om att större industrier och större länder i öst måste skärpa sig och ta ett större ansvar vad gäller utsläpp och föroreningar.

Det är sant, men lika sant är att vi alla kan vara med på tåget och dra vårt strå till stacken. I Sverige ligger vi i topp gällande återvinning och det är exakt en sådan sak som exemplifierar att förändringar i vårt beteende kan skapa enorma förändringar.

Återvinning skiljer sig mot förr

För ett tiotal år sedan så var återvinning inte alls lika givet som det är idag. Tvärtom: man slängde som privatperson sina sopor i ett blandat tillstånd - det fanns inte alls någon tanke på att glas, kartong och plast måste separeras för att en återvinning ska vara möjlig. Idag vet vi bättre - privatpersoner har återvinning som en självklar del av vardagen.

Och, lika självklart är det för oss att hantera större material och större kvantiteter på samma sätt - att hyra ett släp och att åka till en återvinningscentral är givet i samband med renoveringar, byggprojekt eller då vi ska byta ut gamla möbler. Ser man till exempelvis deponi - där material som inte kan återvinnas eller återanvändas igen -så har detta minskat från ca 60 % år 1975 till 0.7 % idag. Det säger en hel del om hur vi idag dels ser på sopor och dels också hur tekniker för att återvinna olika material har utvecklats.

Din insats gör skillnad!

Det kan kännas tröstlöst att stå där på en återvinningscentral och sortera material och lägga dessa i olika containrar. Vad spelar det för roll att vi i Sverige - detta lilla land - gör allt detta om exempelvis Indien, Kina och andra större länder inte gör det?

Det handlar om att gå i bräschen och att ta taktpinnen. Vi har en hög levnadsstandard och det är vi som måste visa andra vilka möjligheter som finns. Även om tiden börjar bli knapp så handlar det inte om en sprint - det är ett maratonlopp. Vi visar vägen med återvinning och vi gör det med målet att andra ska följa vårt exempel. Läs vidare om hur återvinning görs bäst här: www.damattsson.se

8 Nov 2022