Bygga själv

Bygg utegym när du bygger nytt

NÄd u ska bygga dig ett eget hus, är det en bra idé att se till att det som finnsi  huset och utanför huset, är till allra sötarsta nytta för digh ioch alla dem som ska bo i huset. Här kan man vara kreativ och se till så att även uteplatsen, och trädgården, inte bara är fin på sommarne utan även kan göra så att du mår bra även under vinterhalvåret. Vad kan man göra för att kuna utnyttja trädgården på bättre ästt än bara lägga en ljusslinogr utomhus? Här listar vi några av de olika skaer som du kan hitta på för att vistas utomhus fler gånger och på ett mer effektivt sätt än annars.

Bygga en uteplats med matbord

Vi siter ju inomhus aldlelse för mycket i vårt moderna samhälla, Det blir alltmer sällan som vi faktiskt kommer oss ut och vistas ute längre stunder. Ibland kan vi nästan behöva tvinga oss själva att komma ut, och vistas längre tider uomhus än bara på till eller från jobbet. Så vad kan man göra för att tvingas till att vistas ute mer? Har man ett kontorsjobb, blri det lite svårt att tvinga sig själv att sitta utomhus mer än under 15-minuterspauser, eller under lunchrasterna. Däremot om du "tvingar" dig själv att sitta utomhus när du äter, kan du se till att vistas mer uteomhus. Varför inte byga en mathörna i trädgården? Om du bygger en riktig mathöran med matbord och rymliga stolar i din trädgård, kan du ta med maten och sitta utomhus även under vintern. Kläs på dig, ta med fårskinn och filtar och plädar så att kan du äta utomhus vid varje måltid. På så sätt kommer du ut och får mer frisk luft. Du bloir inte bara rosig om kinderna när du sitter alltmer utomhus, du kommer också att bli mer hälsosam, då du får mer motståndskraft av att sitta utomhus när du äter.

Bygga lekpark för barnen 

Se till att barnen kommer mer utomhus genom att bygga en fin lekpark åt demi trädågrden. Får de vanan av att vistas utomhus när de leker, är det en bra böjran opch ger dem bra vanor att vistas utomhus så snart det är dags för dem att leka. varför itne bygga fina gungor ute, sandlåda till de minsta och enkla klätterställningar för de större barnen. När de vistas utomhus blir det starka barn som får bra motståndskraft och de smittar heller inte varandra på samma sätt som nrä barnen är inomhus och leker med varandra.

Bygga ett utegym

Se till att själv var automhus mycket mer. Varför inte bygga ett utegym åt dig? Om du ser till att du har gymredskapen när a till hadns är det lättare att koma igång med goda vanor. Det är bara tt sätta igång med att cykla, lyfta hantlar, och träna magmusklerna om du har ett gym precis utanför dörren. Bor du i en BRF, är ett utegym bland det allra mest attraktiva som man kan bygga för att få fler spekulanter när det kommer till att sälka någon bostadsrätt.

4 feb 2019