Bygga själv

Blogg

Fönsterbyte – så går det till

20 sep 2017

Börjar det bli dags att byta fönster? Är fönstren dragiga och dåligt isolerade? Kanske drabbas du av kallras, när kall luft tränger in och sjunker ner mot golvet, med resultatet att du fryser om fötterna. Kanske ser man med blotta ögat att fönstren är slitna och behöver bytas ut. I Stockholm finns många gamla vackra hus med fina originaldetaljer kvar, i många fall fina gamla fönster. Men att bo i ett hus med för gamla fönster har flera nackdelar. Dyrbar värme läcker ut och gör huset kallt och dragigt. Bor du nära en gata kan det bli onödigt bullrigt.

Allt eller inget

Ett grundtips när man ska byta fönster är att ta alla på en gång. Det är ett stort jobb men det kommer att bespara dig både tid och pengar i det långa loppet. Vanligt är att man bara tar de värst åtgångna fönstren och tänker att man åtgärdar de andra allt eftersom, men att bara byta ut några fönster gör att problemen med buller och värmeläck fortsätter, om än i något mindre skala. Känner du att arbetsbördan blir dig övermäktig så kontakta en lokal fönsterfirma. I Stockholm finns fönsterfirmor över hela stan och du kan be om offerter från flera håll och få ett pris du är nöjd med.

Men är du händig och känner att du har tid och ork så klarar du av att byta ut dina fönster själv. Det är mycket att tänka på, men är du noggrann och tålmodig och följer anvisningarna noga så kommer det att gå galant.

Gör så här!

Börja med att ta bort de gamla fönstren. Ta loss fodren med ett stämjärn, använd en hammare för att få kraft. Sedan lyfter du ut fönstren och lossar skruvarna som fäster karmarna. Är det svårt att få loss karmarna kan man såga snitt i dem och bända dem loss del för del.

Sedan är det dags för de nya fönstren. Lyft ut glasen ur karmarna så du inte riskerar att de skadas. Sedan lägger du två klossar i nederkanten, kolla med en jämn planka och ett vattenpass att fönsterkarmen kan vila helt jämnt på klossarna. Sedan lyfter du dit karmen och sätter två kilar i överkanten. Kolla så att avståndet är helt jämnt runt om. För att se till att karmen sitter helt i vinkel mäter du båda diagonalerna och ser till att de är på millimetern lika. Sedan borrar du hål i karmarna och fäster dem med karmskruv. Dra inte åt skruvarna alltför hårt i det här läget.

Provhäng fönstret och se till att det hänger rakt och att det går att öppna och stänga utan problem. Antagligen kommer du att behöva justera karmen, detta gör du genom att dra åt och lossa skruvarna runt karmen. När karmen sitter rakt tätar du springorna med mineralull, för detta är det bra att använda en spackel eller något annat smalt föremål. Packa hårt men inte för hårt. Därefter avlägsnar du kilarna och spikar fast nya fönsterfoder runt om. Klart!

Noggrannhet och tålamod

Som du ser är det en del moment och en del att tänka på, men när du kommit igång märker du att det inte är särskilt svårt. A och O är att vara noggrann och att inte ge sig om någonting envisas med att hamna snett. Börjar du känna dig osäker på om du klarar det, kontakta en fönsterfirma som kan göra klart jobbet åt dig, det är viktigt att fönstren sitter alldeles rakt för att de ska gå att öppna och stänga smidigt.

Vad är ett pooltak egentligen?

16 sep 2017

Ett pooltak är en anordning som man sätter ovanför sin pool för att förhindra att löv och annat skräp faller ner och smutsar ner. Har man ett pooltak över sin pool så slipper man helt enkelt en massa onödigt arbete i form av rafsande efter skräp, rengöring av filter till poolen och oron över att någon ovälkommen gäst i form av något djur hoppar ner för att ta sig ett dopp. Det snillrika med ett pooltak är konstruktionen som ger möjlighet att öppna taket med hjälp av skenor – detta gör att man slipper stå och vänta på någon automatiskt anordning som tar en evighet att få igång. Vill man bada och simma så vill man göra det på en gång och inte behöva vänta en lång stund – genom att ha ett pooltak så är det alltså bara att med ett enkelt tryck föra väggarna åt sidan och hoppa i. Det finns naturligtvis olika modeller och prisbilder då det handlar om pooltak . Man måste alltså först och främst se över vilken sorts pool man har, vilket pris man är beredd att betala och hur designen på det pooltak man tänkt sig på ett ungefär ska se ut. Det finns pooltak till de flesta modeller av pooler så egentligen handlar det till mångt och mycket om hur en personlig smak ser ut.

Fungerar ett pooltak även under vintern?

Det fina med ett pooltak – utöver de smarta lösningarna rent konstruktionsmässigt – är att de är utmärka även på vinterhalvåret. Med ett pooltak slipper man alltså oroa sig för kvalitet på vatten då det väl blir vår igen och man vill bada. Det klarar dessutom av mängder av snö så man behöver inte oroa sig för att det pooltak man valt ska rasa in – de flesta modeller klarar nämligen ungefär samma tryck som ett vanligt tak. Det krävs alltså väldigt mycket snö för att få ett pooltak att ge vika. Snö, regn och löv – där har vi några av naturens attacker som ett pooltak ger skydd mot.

Finns det några andra fördelar med att montera ett pooltak över sin pool?

En annan – lite bortglömd – aspekt av fördelarna med ett pooltak är sett ur ett rent säkerhetsperspektiv. Har man monterat ett pooltak över sin pool så löper man helt enkelt en mindre risk att någon som befinner sig i närheten av poolen ramlar i. Har man exempelvis en lös hund på gården som springer och jagar något så kan ett pooltak hindra denne från att ramla i och drunkna. Eller ännu värre – om vi tar ett barn som exempel så kan man ju tänka sig konsekvenserna av hur en lek i närheten av din pool kan komma att se ut. Ett litet hopp och en liten sekund av ouppmärksamhet från din sida kan ju få ett väldigt förödande slutresultat som man tvingas leva med resten av livet. Detta kan ett pooltak alltså förhindra och sett ur detta perspektivet så blir ju ett pooltak en väldig investering som gynnar en hel familj.

Hitta mer inspiration för poolbygge och pooltak här!

Bergsprängningens ABC

16 sep 2017

Här går vi igenom några grundläggande fakta om bergsprängning. Ska du bygga hus och måste få bort ett berg eller större klippor så är bergsprängning den bästa metoden. Det finns visserligen bra alternativ, som att spräcka stenar och berg, men detta fungerar bara på mindre objekt. Är berget som behöver tas bort större än 10 kvadratmeter så är det en stor fördel att spränga berget. Dynamit är fortfarande den bästa och mest populära metoden att spränga berg med.

Många olika användningsområden

När kommer man att behöva använda sig av bergsprängning? Det finns många olika fall där det kan vara till stor nytta:

 • När man ska bygga nytt hus.
 • Tillbyggnader på hus eller andra byggnader.
 • Swimmingpooler på tomten.
 • Garage.
 • Anläggning av vägar.
 • Man behöver ta bort berg i trädgården för att skapa den rätta miljön.

Kostnaden för en standarssprängning är i dag runt 700 kronor per kvadratmeter. Efter detta tillkommer kostnader för etablering, täckning och besiktningar. Det är viktigt att alla dessa steg utförs av kompetenta och certifierade yrkesmän. Okunskap kring dynamit och sprängningar är en risk och medför lätt olyckor och skador om minsta detalj är fel uttänkt.

Breda kunskaper krävs i yrket

I ett normalt sprängningsuppdrag ingår normalt ett antal delar, men det varierar förstås på sprängningens syfte.

Efter att kunden berättar som sina behov så börjar sprängningsentreprenören med att besiktiga platsen. I detta ingår självklart säkerhetsaspekter och olika miljöpåverkansområden. Sedan genomförs grov- och finplanering av sprängningen som ska göras. Bergborrningar och schaktning är andra uppdrag som ingår i bergsprängarens arbete.

En del arbete årerstår efter sprängningen

När själva sprängningen är genomförd så återstår förstås en hel del arbete. Avtäckning av berg, utlastning av berg och borttransportering av sprängt material ingår där.

Sprängningen genomförs i de allra flesta fall med traditionell dynamit. Maskiner som en bergsprängare bör ha till sitt förfogande är  grävare, borrvagnar  och lastbilar. Bergsprängning är en krävande verksamhet, där det behövs tid, kompetens och rätt material. Därför är det rätt att du kollar att du hittar en kompetent bergsprängare innan du inleder ditt projekt.

Välj en kompetent kontrollansvarig

30 aug 2017

Vid de flesta byggnationer, tillbyggnader, renoveringar och markarbeten där man måste ha bygglov så måste man som byggherre också utse en kontrollansvarig för bygget. Detta ska helst ske redan vid ett tidigt stadium och i samband med att man lämnar in bygglovshandlingar till Byggnandsnämnden. Det som man kan säga om en kontrollansvarig är att man som byggherre kommer att regelbunden kontakt med denna och att det av den anledningen är viktigt att man också trivs tillsammans med denne. Ska man genomföra en större byggnation i Stockholm så kommer denna att ta lång tid och därför är det också av värde att man som byggherre verkligen litar på- och trivs tillsammans med den person man utsett till kontrollansvarig. Det finns dock vissa regler i detta.

Dels så måste – naturligtvis – den kontrollansvarige man anlitar vara certifierad och kunnig om både planritningar samt ha erfarenhet av olika typer av byggnationer. Vidare – och detta är viktigt – så bör en kontrollansvarig inte ha några blodsband till byggherren; det vill säga, en bror, en far, en kusin eller en svåger bör inte utses och detta av naturliga skäl. Trots att en kontrollansvarig bistår och hjälper till vid en byggnation så ska han ändå vara självständig då det – trots allt – även ligger på hans bort att rapportera till byggherren och i vissa fall kommunen om hans kontrollplan inte följs. Just denna kontrollplan är det fundamentala i jobbet hos en kontrollansvarig och det är denna som ska löpa som en röd tråd genom hela byggnationen. I denna kontrollplan sätter en kontrollansvarig upp allt som rör säkerhet, lagar, regler och därefter så ser han också till att dessa följs.

Skulle han här ha en personlig relation till byggherren så finns det risk att han ser mellan fingrarna trots att kontrollplanen inte följs och klara regler bryts – därav vikten av en oberoende kontrollansvarig. Det som man som byggherre ska tänka på är alltså att utse en kompetent person som amn trivs med och att man verkligen ser till att använda sig av dennes kunskap.

Felet många gör – i och med att man måste utse en kontrollansvarig – är att man ser denna som en kostnad och som en potentiell sabotör av sin byggnation. Här ska man istället som byggherre se den person man utsett som en hjälpande hand då hans kontrollplan förmodligen gjort arbetet både säkrare och effektivare – något som således sparar pengar som vida täcker den kostnad som man lägger på dennes tjänster.

Här behövs ingen kontrollansvarig

Det finns några projekt där man inte behöver någon kontrollansvarig och detta oavsett om man bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige – byggreglerna är likadana över hela Sverige. Om vi radar upp ett axplock över dessa områden så kanske vi kan ge en bättre bild.

 • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus
 • Åtgärder där inget bygglov krävs
 • Åtgärder på garage eller uthus
 • Flytta en enklare byggnad
 • Byte av färg på en byggnad – förutsatt att denna inte har ett historisk värde

Bygg din egen bar till hemmet

8 aug 2017

Vitrinskåpet fullt av flaskor, drinkglasen i andra änden av köket och mixattiraljerna står inklämda längst bak i ett köksskåp. Varje gång det är dags för filmkväll eller en trevlig grillafton med vännerna blir det en massa spring fram och tillbaka och halva köksinredningen måste röjas ut för att du ska kunna mixa till en enkelt Bloody Mary. Så kan vi inte ha det! Det låter som att det är dags att bygga en egen bar till hemmet.

Egen bar?! säger du, och tänker kanske på 70-talets murriga gillestugor med brun träpanel och mörkgrön heltäckningsmatta… Nej, här menar vi något riktigt snyggt och stilrent som gör det enkelt att hålla reda på ingredienser, mixutrustning och passande glas för alla slags drycker.

Här kommer lite tips för att hjälpa dig bygga en snygg och praktisk bar som blir en fin highlight i hemmet och kommer att bjuda på många trevliga kvällar i vänners lag.

Planera bygget ordentligt

Som med alla andra byggprojekt är det viktigt att du planerar ordentligt innan du sätter i gång. Steg ett är förstås att tänka ut var det skulle passa att ställa baren. Om du bor i lägenhet kan det passa bra i vardagsrummet eller i anslutning till köket då det är där man vanligen brukar uppehålla sig vid en fest.

Om du bor i villa och har ett extra rum till övers kan du skapa ett eget rum för baren eller förlägga baren i anslutning till terrass eller uteplats så att det blir lätt att leverera drinkar under sommarens grillkvällar.

Fundera över hur mycket plats du behöver. Om du för det mesta håller dig till ett mindre antal drycker räcker det med en mindre bardisk med glasförvaring och ett skåp för flaskor och mixutrustning. Om du är en riktig drinkentusiast kan det behövas platsbyggda hyllor för förvaring av drycker och andra ingredienser och en kul detalj kan vara en menytavla med förslag på vad dina gäster kan beställa.

Smarta lösningar som gör bartenderjobbet roligare

Har du möjlighet att installera en diskho och rinnande vatten så rekommenderas det absolut. Så slipper du springa och tvätta händerna i köket och badrummet så snart du har pressat en citron. Bra sophantering är också ett hett tips för att göra jobbet enklare i baren.

Tänk på hur ditt arbetsflöde ser ut och planera förvaringen utifrån det. Se till att saker som du använder ofta ständigt finns inom räckhåll.

En fast installerad mixer och en iskross är oumbärliga hjälpmedel. Likaså ett kylskåp så att du kan förvara de drycker som behöver kylas. Är du vinentusiast rekommenderas förstås en vinkyl.

Dags att skrida till verket

När du väl har sammanfattat vad du behöver till din bar är det dags att fundera över designen. Kanske vill du ha en modern bar i frostat glas med inbyggd belysning eller så faller valet på en fräck tiki-bar med bambufront och palmblad. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Se bara till att din bar passar in med resten av inredningen eller åtminstone blir till en snygg highlight som du kommer att gilla även om några år.

Gör en detaljerad ritning och skriv en inköpslista där varenda liten skruv kommer med. Så går jobbet smidigt när du väl har allt på plats. Därefter är det dags att åka till byggmarknaden för att handla. Om du inte är någon mästersnickare kan det vara bättre att anlita ett proffs för att bygga din bar. Då kan du vara säker på att baren blir snygg och att den håller ihop under lång tid framöver.

Oavsett om du bygger själv eller om du anlitar en snickare så önskar vi dig lycka till med baren och hoppas att du får många trevliga kvällar framöver i goda vänners lag!

Installera garageportar i Malmö

14 jul 2017

Det bästa sättet att göra sitt garage till en plats där man både kan spendera tid, samt förvara saker i, är att se till att de garageportar man har håller måttet och är anpassade till det garage man har. Varför är då detta av vikt?

Jo, om vi tar ett hus i Malmö som exempel så handlar det om att kunna förvandla garaget från en tråkig, dragig plats där man bara ställer in sin i till att istället bli ett extra utrymme där man verkligen har en chans att uträtta olika verkstadsjobb och – naturligtvis – också använda som förvaring. Just detta får man av att använda sig av rätt sorts garageportar och om vi tänker så så bör detta rum inte släppa in vare sig kall luft eller släppa ut varm sådan – klimatet inomhus är viktigt, även i ett garage.

Många äldre varianter av dörrar för garage är tyvärr väldigt dåliga på just den punkten och om vi fortsätter med huset i Malmö så kan familjen som bor där även sänka sin energiräkning – i övriga huset – genom att byta till nyare modeller som port för sitt garage. Anledningen till detta är att ett garage ofta hör ihop med övriga huset och att insläpp av kall luft även därför påverkar husets energikostnad.

Vidare då – hur kan nya garageportar påverka huset i Malmö? Jo, här kan vi ta ett problem – inte bara i Malmö, utan i hela Sverige – och detta är att garaget anses som husets svagaste punkt sett ur ett inbrottsperspektiv och att man genom att stärka upp detta också löper en mindre risk att drabbas av denna otrevlighet. Att skydda sig själv, sin familj och sitt hus genom att göra ingången till sitt garage starkare är alltså ytterligare en anledning till varför denna familj i Malmö bör överväga ett byte av sina gamla garagedörrar till de nyare modellerna som finns.

Snyggare garage i Malmö

Som ytterligare ett argument som man kan nämna handlar om det rent estetiska; det blir helt enkelt snyggare att byta ut äldre modeller mot nyare. Vi kan här säga att detta hus i Malmö är rött och byggt av trä och att deras befintliga garageportar är gröna och gjorda av plåt. En inte alltför fager matchning, eller hur?

Det man numera kan göra gällande utförande av portar till sitt garage är att välja både färger och material på panelen – insidan är densamma – men själva utsidan kan alltså gå att få i stort sätt hur man vill. Denna familj i Malmö kan således här köpa sina dörrar och matcha garaget på ett helt annat sätt mot sitt befintliga hus.

Vidare – men här gäller det att skynda på – så kan man också få installationen av garageportar till ett billigare pris i dagsläget. Detta då man kan installera dessa genom att använda sitt rot-avdrag; och anledningen till att vi sa att det gällde att skynda på är att detta avdrag ser ut att försvinna. Detta gäller då naturligtvis inte bara i Malmö utan i hela landet. Vill man installera nya, säkra och snygga dörrar till ett garage så är detta något som bör ske innan årsskiftet.

Att anlita svartarbetare till din badrumsrenovering kan stå dig dyrt

13 jul 2017

En badrumsrenovering kan bli väldigt dyr i Stockholm och då väljer många att ta sig genvägar till målet.
Det kan betyda att man hyr in svartarbetare som inte är certifierade av någon av de två branschorganisationerna i Sverige. Det kan även innebära att man sparar in på materialkostnaderna och därav får ett sämre resultat. Det kan betyda att man sköter hela renoveringen själv utan att ha läst på tillräckligt mycket, vilket kan leda till att några av de viktigaste stegen inte utförs.

Svartbyggen

Att använda sig av svartarbetare kan låta mycket lockande till en början. De lockar med låga priser och flexibla arbetstider.
Du kanske känner en hantverkare som erbjuder dig en badrumsrenovering till ett fantastiskt pris på villkor att det sker utanför ordinarie arbetstid och helt privat, dvs. svartarbete.
I detta fall så kan det mycket väl låta som ett bra val, du känner ju hantverkaren och vet att han kan sitt yrke.
Något att beakta är dock att om du använder dig av svartarbete är att du inte får någon typ av intyg på att en certifierad hantverkare har gjort renoveringen.
Det kan orsaka stora problem om du skall sälja bostaden en dag. De flesta är skeptiska till att ta risken att köpa en bostad med ett badrum som kan vara eller kan bli fuktskadat då man inte kan garantera att renoveringen av badrummet har utförts korrekt.

Kolla upp vad som krävs av ditt försäkringsbolag

En del försäkringsbolag kräver att badrumsrenoveringen har gjorts av en certifierad hantverkare för att försäkringen skall täcka eventuella fuktskador.
Men de flesta försäkringsbolagen har bara som krav att du har följt de riktlinjer och använt dig av de material som är godkända av de svenska branschorganisationerna som ansvarar för badrumsbyggen.
De kräver dock att arbetet har dokumenterats med bilder på alla de olika stegen och att du har sparat alla kvitton till materialen du har använt till bygget.
Om du skulle råka ut för fuktskador i badrummet en dag som kommit till följd av en felkonstruktion så är det kört om du har använt dig av svartarbetare.
En firma som är certifierad för badrumsrenovering i Stockholm kommer alltid att ha en försäkring som täcker alla skador om det mot alla odds blev något fel med badrummet som ledde till fuktskador.
Om du har renoverat badrummet själv och har följt alla de riktlinjer som gäller och du har dokumenterat hela processen och har sparat alla kvitton så skall det vara lugnt, ditt försäkringsbolag kommer då att ersätta dig för skadorna.
Men det är en process du måste gå igenom där ditt försäkringsbolag först kommer att skicka ut en representant från bolaget som kontrollerar ditt badrum och kollar att allt faktiskt har gjorts korrekt.
De kommer att vilja se alla bilder på processen och så vill de kolla igenom dina gamla kvitton.
Frågan du måste ställa dig själv är om det är värt den kortsiktiga vinningen du gör mot den potentiella risken du tar.

Frågor och svar om trappslipning

5 jul 2017

Att slipa trappa är något som de flesta klarar av att göra på egen hand. Dock kan det i många fall vara värt kostnaden att anlita en firma för jobbet. Detta eftersom att de är vana att slipa trappa och har rätt maskiner, förkunskaper och erfarenheter.

Har man ändå bestämt sig för att jobbet på egen hand är det bra att läsa på om man inte har gjort ett dylikt jobb tidigare. Att slipa trappa är inte som att slipa golv eller något annat trä – det är en lite annan process.

Varför behöver jag slipolja?

Slipolja är något man inte bör spara in på när man ska slipa en trappa. Det är den som gör att ditt slippapper inte fångar upp så mycket damm att du behöver byta den stup i kvarten. Givetvis behöver slippapperna bytas även om du har mycket slipolja, men inte alls lika ofta.

När du applicerar oljan, gör det då rikligt och låt sedan oljan verka en stund. Hur länge den behöver verka bör stå angivet på förpackningen, men om du är osäker kan du fråga personalen i butiken där du köper det. Att ha mycket av en bra slipolja sparar du pengar på i längden.

Hur mycket hänsyn bör jag ta till träslaget när jag ska slipa min trappa?

Det är bra att ta trappans allmänna skick i beaktning, och även dess träslag i viss mån. Har du till exempel en trappa av ek behöver du knappast oroa dig för att slipa sönder den. Det är ett mycket hårt och tåligt träslag som tål att slipas om och om igen. Om du ska köpa en ny trappa och vet med dig att du kommer vilja slipa den ofta, är ek ett mycket bra material.

Dessutom anser många att ek är ett av de vackraste materialen man kan ha till trappor. Därtill är det ett vanligt träslag som inte är något problem att få tag på, nästan oavsett vilket byggvaruhus du har närmast dig.

Slipa trappa – hur lång tid tar det?

Hur lång tid det tar att slipa en trappa är svårt att svara på utan vidare information om dina förutsättningar. Det beror på faktorer som hur van du är, hur stor trappa du har och vilka verktyg du använder. För ett proffs kan det ta några timmar, men det för en amatör kan ta dagar – allt beroende på faktorerna nämnda ovan.

Behöver jag verkligen en kantslip för stegen?

Det rekommenderas att använda sig av en kantslip för bäst resultat. Dock kan man klara sig på en vinkelslip, men sannolikt kommer resultatet inte att bli lika bra. Dessutom är arbetet överlag lättare att genomföra med en kantslip. Således är det något som rekommenderas än mer om det är en trappa med många steg som du ska slipa.

Så rengör du en markis så att den håller stilen

2 jul 2017

Markiser kan skapa en härlig atmosfär i många miljöer. På altanen, restaurangens uteservering och även inomhus. Men om man inte tar hand om markisen så hjälper det inte hur snygg din markis är .Delvis gäller det att se till att markisen rullas in när det är skyfall eller blåser riktigt hårt. Dels måste man smörja eller spreja mekanismerna så att allt fungerar som det ska och kontrollera att allt är intakt så att man inte riskerar säkerheten.

Inget särskilt tungt jobb

Att ta hand om en markis är inte ett särskilt arbetskrävande uppdrag. om man gör på rätt sätt ska det inte behövas så mycket mer än några timmar om året. Ingen stor möda med tanke på den sköna känslan man får när man sitter med en drink under markisen på semestern. Oavsett om du bo i Upplands Väsby eller Bräkne-Hoby så kommer dina markiser att utsättas för en hel del när det handlar om väderförhållanden.

Här är några tips om hur man på bästa sätt håller en markis ren och fräsch:

 • Stativet på moderna markiser är ofta tillverkat av olika aluminiumprofiler. Men det kan också ingå andra material i stativet som rostfritt och galvaniserat stål, nylon samt gjutna delar som kan bestå av exempelvis aluminium eller zink. Ibland kan vissa delar även vara täckta av polyester för att skapa större tålighet och längre hållbarhet. Ett markisstatvit rengörs bäst med vatten och neutralt rengöringsmedel. Det kan gå bra med exempelvis såpa eller vanligt handdiskmedel.
 • Duken är oftast tillverkad av akrylfiberduk i dagens markiser. Ett mycket tåligt dukmaterial som inte bleks och är impregnerat för att stå emot både smuts och väta. Så här gör du för att på bästa sätt få rent din markisduk: spola markisen med ljummet vatten från trädgårdsslangen. Därefter skurar du markisen rent från löv och annan lös smuts med hjälp av en stor tvättsvamp. När du sedan har sköljt bort diskmedlet så är rengörningen klar och din markis är som ny igen! Det går att rulla in en blöt markis, men det är alltid bra att låta den torka inna den ska rullas in, framförallt när vintern är antågande. Har du en markis med kappa så går den att tvättas på samma sätt som ovan, men det bör göras separat. en kappa kan även demonteras och förvaras inomhus på vintern. Smidigt och bra.

Tips om markiser i Upplands Väsby

Några varningar inför markistvätten: man bör inte rengöra med alkaliska tvättmedel eller medel som innehåller syror eller slipmedel. Då kan markisduken ta skada och tvätten gör mer skada än nytta. Högtryckstvätt ska man absolut inte använda, då kan markisen ta skada.

Bor du i norra Stockholm och är i behov av nytt solskydd? Här kan du hitta kvalitativa markiser i Upplands Väsby. 

Maskiner finns att hyra för den som ska renovera hemma

28 jun 2017

En glädjande trend i samhället är att allt fler renoverar / bygger om sina hem. Många människor finner en stor tillfredsställelse i att försköna och förbättra sina hem. Ser man till hur privatpersoner agerar vid olika renoveringar så är det heller inte kunskapen eller händigheten som brukar vara det stora hindret – nej, att renovera är generellt (naturligtvis beroende på vad det handlar om) lättare än vad man tror och tar man sig bara tid så brukar de flesta projekt lösa sig och bli väldigt bra.

Istället så brukar det vara bristen på redskap som gör att många inte påbörjar eller slutför sina projekt på egen hand – kort sagt; saknar man en anläggningsmaskin, saknar man olika typer av borrmaskiner eller andra verktyg så är det också väldigt lätt att man avstår från att prova och att man istället väljer att direkt – och till en högre kostnad – anlitar professionell hjälp. Något som är synd då det faktiskt inte alls behöver bli så; man behöver inte ha dessa verktyg och maskiner i sin egen ägo för att använda dem – de går utmärkt att hyra och det är den delen vi ska titta lite närmare på här.

Maskinuthyrning är en möjlighet som många privatpersoner inte vet finns tillgänglig och det är en tjänst som finns i de flesta städer – i exempelvis Stockholm så finns det dessutom flertalet företag inom maskinuthyrning; något som gjort priserna än mer förmånliga. Det finns således all anledning att prova på att genomföra sina drömprojekt på egen hand och utan professionell hjälp – vänder man sig istället till ett företag inom maskinuthyrning i exempelvis Stockholm så kommer man betydligt billigare undan och – framförallt – man får lära sig någonting nytt och man inser att man verkligen klarar av mer än vad man tror.

Billig maskinuthyrning i Stockholm

Att man på egen hand inte äger maskiner och verktyg – oavsett om det handlar om en slagborr eller om en betongblandare – behöver inte utgöra ett hinder och därför bör tjänsten om maskinuthyrning få mer uppmärksamhet än vad den i dagsläget får; särskilt sett till Stockholm där man renoverar och bygger nytt i en lite större utsträckning än i övriga svenska städer.

Märk väl här dock! Man ska naturligtvis se till att man klarar av det projekt man står inför och att man även får genomföra det. Är man osäker så bör man alltid konsultera med en yrkesman innan man sätter igång. Dessutom gällande maskinuthyrning och tyngre maskiner så kräver dessa i vissa fall att man får köra- och hantera dem; det brukar dock tydligt framgå då man väl är på plats hos företaget i fråga.

Gör det enkelt att hyra maskiner med snabb service och snabba besked, klicka här!

Är ditt hus i behov av en fasadrenovering?

11 jun 2017

Att äga ett hus innebär att man på egen hand håller i budgeten och att man själv är den som har yttersta ansvaret för att planera olika typer av projekt samt renoveringar. För; det behövs. Saker och ting går sönder och inget har en obegränsad livslängd. Det gör att en bättre planering alltid för med sig mindre kostnader och då det kommer till husets fasad så är detta inget undantag. Ser vi till ett vanligt hus i puts så kommer detta att slitas av vädret – det kommer att få stå emot regn, snö, vind och sol; samtliga saker som skapar det naturliga slitage som kräver underhåll.

Vidare kan vi här även nämna att ett hus i Stockholm ofta behöver mer underhåll och bättre planering än vad ett hus i en mindre stad gör och detta för att man där även ska addera de problem som kommer med exempelvis avgaser. Vi håller oss därför till ett hus av putsad fasad i Stockholm då vi pratar om kostnader och för planering kring en fasadrenovering.

Ett hus av putsad fasad kanske behöver genomgå en omfattande fasadrenovering var 30-40 år; men det innebär inte att man inte ska se över skicket på sitt hus. Nej; en fasadrenovering kan även komma i en mindre skala och där man bara knackar bort mindre delar av skadad puts och ersätter dessa med nytt eller där man tvättar huset samt lagar sprickor eller mindre sättningar.

Använd rot-avdraget för en fasadrenovering

Många mindre typer av en fasadrenovering i Stockholm av detta slag sker av privatpersoner och där man väljer bort professionell hjälp i ett syfte att tjäna pengar. Vi anser dock att man ska tänka precis tvärtom vid en fasadrenovering och att man även vid den mindre projekten ska anlita professionell hjälp. Detta för att man nästan uteslutande får ett bättre resultat och att detta i slutändan ger ett hus som på ett bättre sätt står emot tidens tand.

Om vi dessutom adderar till detta att en fasadrenovering kräver att man hyr ställningar (dyrt i Stockholm och särskilt under sommaren) samt att jobbet kräver god kunskap och tar mycket tid i anspråk så kan man i slutändan faktiskt tjäna på att direkt anlita ett professionellt företag, specialiserad på fasadrenovering än att göra jobbet på egen hand.

Dessutom så kan man – förutsatt att man är berättigad till det – även använda sitt rot-avdrag för en fasadrenovering; oavsett hur omfattande denna är. Att exempelvis tvätta fasaden ger rätt till rot-avdrag och ger direkt – till ett billigt pris –huset i Stockholm en helt ny lyster.

Takläggare eller byta tak på egen hand?

5 jun 2017

Oavsett vilket typ av hus du bor i så finns det två stycken områden som tar mer stryk än andra och som av den anledningen måste ses över lite noggrannare än vad man kanske gör vid andra delar av huset. Det första är grunden och här handlar det om att dels vatten från grunden tränger i och nöter på denna; något som i sin tur gör att du kan tvingas till en dränering. Ett projekt som kostar ganska mycket, men som sett till effekten är absolut nödvändigt.

Kort sagt; börjar det läcka in vatten så uppkommer också en uppenbar risk för fukt-, vatten- och mögelskador och dessa kan samtliga göra att ditt hus blir obeboeligt. En dränering och ett säkerställande av husets grund är alltså något som du måste ha i beräkningen att du kan tvingas till och här bör du således försöka avsätta pengar för detta.

Område nummer två på ditt hus handlar om taket och det tar – liksom grunden – emot angrepp från naturen. I Sverige så regnar det, det snöar, det blåser och vi har solsken – alla element som ditt tak är det största skyddet mot och det gör att det slits mer än andra områden. Det som kan hjälpa dig här är att efter varje vinter kontakta en takläggare för en översikt av hur ditt tak klarat sig och där denne korrigerar de eventuella problem som dykt upp. Ibland – inte ofta, utan kanske var trettionde år – så kan det dock vara läge att helt byta tak och här finns det några alternativ att välja bland.

Nummer ett gäller huruvida du på egen hand ska byta taket eller om du ska anlita en professionell takläggare för detta. Vi säger här att du har ett vanligt hus i Stockholm, med sadeltak och där tegelpannor ligger som skydd, och står inför att byta taket och där du således funderar på att göra detta på egen hand och därmed spara pengar.

Det är också något som du får göra – du behöver ingen takläggare för huset i Stockholm; men däremot så ska du alltid se till om du verkligen klarar det. Att byta ett tak är inte så svårt som man kanske kan tro – men det kräver vana och det är viktigt att allt blir rätt. Ett bra jobb kan spara dig mycket pengar då ett tätt och välisolerat tak håller varm luft inne och stänger ute kall sådan – en ekvation som leder till en billigare energiräkning och som även, naturligtvis, gör att din inomhusmiljö blir bättre och behagligare.

Frågan om hur du ska göra det på egen hand och spara pengar eller kontakta en takläggare i Stockholm för ändamålet tycker vi här att du ska avgöras av en detalj. Rot-avdraget.

Anlita en takläggare i Stockholm med rot-avdraget

Att det i dagsläget är möjligt att använda rot-avdraget för tjänster som rör renoveringar, tillbyggnader och nybyggnationer är något som du verkligen ska försöka dra nytta av. Särskilt sett till det faktum att rot-avdraget efter årsskiftet kommer att sänkas från nuvarande 50- till 30% och detta kommer i allra högsta grad påverka priset för din takläggare i Stockholm. 30% är fortfarande mycket pengar i slutändan, men det skiljer trots allt många sköna tusenlappar vid ett takbyte om du gör det innan nyårsklockorna klämtar.

Kort sagt här; vi tycker – oavsett hur procentsatsen ser ut – att du ska använda en professionell takläggare vid ditt byta av tak i Stockholm och för att förklara detta närmare så tänkte vi rada upp några viktiga anledningar till detta.

 • Som sagt, du kommer att genom ett bättre tak få ett energisnålare hus i Stockholm och av den anledningen så ska du också se kostnaden för en takläggare som en investering. Ett bra lagt tak – beroende på material – kan ligga i upp till femtio år och med tanke på den summa som du kan spara i ren energi så är valet av en professionell takläggare en självklarhet.
 • Säkerhet. Man ska aldrig underskatta faran som ligger i att vistas på hög höjd och speciellt om man saknar vana. Det är – kort sagt – en sak att snickra på marknivå och en helt annan att befinna sig på hög höjd. Ett fall från ett tak är helt enkelt farligt – oavsett hur högt ditt hus i Stockholm är. En takläggare har alla säkerhetsanordningar, han har vanan och han kan därigenom göra jobbet snabbare och betydligt säkrare.

Där hade vi två stycken argument till varför du ska överväga professionell hjälp och dessa i kombination med Rot-avdraget tycker vi talar sitt tydliga språk. Det är heller inte kostnaden för en takläggare som kommer att utgöra lejonparten av dina utgifter.

Låt din takläggare guida dig till rätt material

Nej, istället så handlar det mesta om vilket material du väljer. I och med att du på sitt tak hade tegel så kanske det blir det naturliga valet även vid ett byte till ett nytt tak. Tegel har också den överlägset bästa livslängden och dessutom en väldigt stolt historia. Använder man tegelpannor så har man också använt sig av ett material som användes redan under medeltiden. Tegel är dessutom miljövänligt, och det är alltid värt att ha i åtanke i dessa tider. Vilka andra material kan du då välja mellan till ditt hus i Stockholm?

Jo, om vi kort nedan radar upp några vanliga material så kanske bilden blir lite större och där du inser att tegel inte per definition behöver vara den enda lösningen. Naturligtvis här – konsultera med din takläggare i Stockholm innan och dra nytta av hans erfarenheter och rekommendationer.

 • Plåttak. Förut var plåttak lyxigt och endast exkluderat till personer med lite större plånböcker. Idag är plåt billigt, lätt att jobba med och väldigt snyggt dessutom.
 • Papp har haft ett väldigt dåligt rykte, ett rykte som dock inte stämmer längre. Dagens papptak skiljer sig markant mot den förra generationens och många takläggare brukar aktivt rekommendera denna lösning. Det klart billigaste materialet!
 • Påminner om papptaket, men är lite dyrare och detta på grund av att det är mer anpassat efter vårt nordiska klimat.

Läs mer om takläggning här.

Lägga golv själv eller anlita golvläggare?

31 maj 2017

Är det dags för nya golv i lägenheten eller huset? Är du osäker på vilken typ av golv som passar? Oroar du dig över kostnader för golvläggning och undrar om du klarar att lägga golvet själv? Här går vi igenom för- och nackdelar med några vanliga golvtyper, samt vilka golv som lämpar sig för att lägga själv och när det kan vara läge att anlita en expert.

Trägolv passar de flesta hem och stilar, är hållbart och förhållandevis lätt att lägga själv. Bra att tänka på när man väljer trägolv är om det tål att slipas om, något som förlänger golvets livslängd betydligt. Att lägga trägolv själv i ett rum utan alltför många vinklar och vrå klarar den normalhändige utan problem. Något som däremot kan vara svårare för hemmafixaren är att få till golvlister på ett snyggt sätt, så har du ett rum med många vinklar och vrår och är ute efter ett snyggt resultat så rekommenderar vi att du kontaktar en fackman.

Linoleummattan och plastmattan var tidigare de vanligaste golvtyperna i svenska hem och har på senare år upplevt en renässans, mycket på grund av den stora variationen i mönster och färger som kommit. Vanligast förr var att en plastmatta imiterade något ”finare material” som exempelvis ekparkett, men dessa mönster har blandats upp med mycket ny spännande design. Gemensamt för linoleum- och plastmattor är att de är slitstarka och lättskötta. Linoleum, som är ett naturmaterial, är dock känsligt för fukt och man ska därför vara sparsam med vatten när man gör rent det.

Linoleummattan är styv, vass i kanterna och kommer på tvåmetersrulle. Det är inte lätt att lägga själv och få ett snyggt resultat, så här rekommenderar vi att du anlitar en golvläggare med erfarenhet av just linoleum. I Stockholm finns flera företag som både säljer och specialiserat sig på att lägga linoleumgolv. Ett alternativ till mattan är dock linoleumplattor, fyrkantiga bitar av linoleum uppklistrade på träpaneler som enkelt klickas ihop, enkelt och roligt att måttanpassa och sätta ihop själv, och kanske till och med kombinera i ett snyggt rutmönster?

Klinker är ett stilfullt alternativ som lämpar sig bra i hall, kök eller badrum. Det är ett hårt och extremt hållbart golv som är lätt att hålla rent. Det kan dock upplevas som kallt att gå på och kombineras därför gärna med golvvärme. För att lägga klinker krävs att du är relativt händig, det är viktigt med noggrannhet och att skära till plattorna kan var svårt. Känner du dig det minsta osäker så ta kontakt med en golvfirma.

Generellt kan sägas att ett professionellt lagt golv av ett material som håller i många år ökar värdet avsevärt på ditt hus eller din lägenhet och det kan absolut vara värt att betala de extra pengarna för hantverkarhjälp. En golvläggare kan även hjälpa dig med val av material, och kan i de flesta fall dessutom erbjuda bättre priser på rekommenderade produkter. I Stockholm finns ett stort utbud av golvläggare som det kan vara värt att kontakta om du är ute efter ett snyggt golv som håller länge!

Altaner, uteplats eller uterum – hur är det med bygglovet?

30 maj 2017

De flesta är nog bekanta med att bygglov krävs i många fall när något ska byggas på ens mark. Vad gemene man troligtvis inte är lika säker på, är vad bygglovet säger mer exakt kring olika former av tillbyggnader. Vad gäller till exempel när det kommer till att bygga altan, glasa in uterum eller fixa en uteplats? Faktum är att det inte finns något rakt svar på den här frågan – det beror helt enkelt på. Här kommer vi at ge några grundläggande tips och dú kan givetvis kontakta en byggfirma om du vill vet mer.

Om du ska bygga altan

Vill man bygga altan kräver det bygglov i vissa fall, beroende på hur altanen ser ut och hur den är byggd. Vill du till exempel sätta in ett vanligt trädäck, byggt i nivå med marken, kräver det vanligtvis inte bygglov.

Om altanen räknas som en nybyggnad, eller tillbyggnad, krävs dock ett bygglov. Huruvida den gör det eller inte, beror oftast på i vilken höjd altanen byggs. Det här blir särskilt aktuellt om din mark sluttar ganska mycket, eftersom det då skapas en viss höjd över marken ju längre ut altanen kommer.

Exakta mått för vad som är tillåtet för att bygga altan utan bygglov finns dock inte. Istället är det ”det visuella intrycket” som avgör om altanen anses okej utan bygglov eller inte. Detta enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen. 

Bygga ett inglasat uterum

Att bygga ett nytt uterum kräver generellt sett bygglov. Handlar det om ett helt nytt rum med nya väggar, inglasning och nytt tak behövs ett bygglov. Däremot finns det vissa undantag när det kommer tillbyggnader generellt sett, vilka även kan appliceras på uterum till viss del.

Är det fråga om ett en- eller tvåbostadshus till exempel, krävs inte lov för att sätta upp en tillbyggnad som inte är större än femton kvadratmeter och lägre än husets nock. Dock behöver du fortfarande anmäla dina planer till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan bygget kan påbörjas.

Samma gäller om du bor utanför ett ”detaljplanelagt” område. Där kan man i vissa fall få sätta upp en nybyggnation utan att varken anmälan eller bygglov krävs. Dock krävs det medgivande från grannar i de fall som byggnationen planeras närmare än fyra och en halv meter från grannens tomt. Det här medgivandet bör vara skriftligt för båda parters skull.  

Om du vill sätta upp en mur eller plank

Bor du i ett enbostadshus, eller tvåbostadshus, behöver du inget bygglov i syftet att, med hjälp av mur eller plank, fixa en skyddad uteplats. Avskärmningen får dock inte vara högre än 180 centimeter. 

Till muren kan ett skärmtak sättas upp. Dock får det inte, precis som andra byggnader med skärmtak på tomten som inte kräver bygglov, vara större än 15 kvadratmeter.

 

Frågor och svar om taksäkerhet

25 maj 2017

Taksäkerhet är oerhört viktigt. Runt om i världen sker regelbundet olyckor i arbete på höga höjder. I vissa länder är säkerhetskraven inte lika höga, men i Sverige finns väl utarbetade rekommendationer och regelverk för hur man ska bära sig åt för att ha en god taksäkerhet.

Särskilt viktigt är det kanske överlag i städer som Stockholm och Göteborg, där det finns fler högre hus. Att till exempel arbeta som snöskottare i Stockholm kan medföra betydligt större risker än att göra det i exempelvis Jönköping. Det finns helt enkelt fler hus som är högre. Däremot ska det inte vara någon skillnad i säkerheten om alla föreskrifter följs. Att följa föreskrifterna är viktigt – oavsett om man arbetar i Stockholm, Göteborg, Jönköping eller någon annan stad.

Vem bör gå en utbildning kring taksäkerhet?

Det finns många som kan behöva en utbildning i taksäkerhet. Till exempel är det vanligt för chefer eller arbetsledare landet runt att gå utbildningar kring taksäkerhet. Detta för att kunna se till att arbete på tak utförs på ett säkert sätt. Stora delar av kunskaperna förs sedan vidare till företagets anställda. Vissa utbildningar inom taksäkerhet i Stockholm kan också vara viktiga att gå för att kunna skriva en arbetsmiljöplan och att kunna göra en relevant riskbedömning av ett projekt. Det kan också handla om personer som arbetar med att besikta eller montera anordningar för att främja taksäkerheten.

Dock finns det andra typer av kurser i taksäkerhet. Vissa kurser syftar mer till att undervisa kring arbetsmiljölagstiftningen hur taksäkerhetsanordningar ska monteras. Sedan finns det kurser som syftar till att utbilda kring hur man bör agera som personal och arbetsledare arbetandes på ett tak.

Vem är ansvarig för taksäkerheten?

Vem som är ansvarig för taksäkerheten beror lite på. Först och främst är fastighetsägaren ansvarig för att taksäkerheten är god och att anordningar underhålls för att bibehålla en acceptabel nivå av säkerhet.

När ett bygge uppförs är det dock istället byggherren som ansvarar för att regler och föreskrifter följs. Vidare är det också upp till dem som monterar att säkerställa att anordningarna monteras rätt och riktigt. Vid arbeten på tak är det arbetsledaren, eller högst, arbetsgivaren, som är ansvarig för att personalen har personlig skyddsutrustning och att detta används.

Krävs anordningar för taksäkerhet för mindre byggen?

Det finns lite, om något, som talar för att taksäkerhetsanordningar skulle vara onödiga, även om det handlar om till exempel en mindre villa som ska byggas. Är det ett större höghus i till exempel Stockholm, är det uppenbart att anordningar krävs, men många anser att det är viktigt även vid mindre byggen.

Handlar det just om en villa är det känt att villataken har en kortare livslängd än huset självt. Det är därför av högsta vikt att taket har underhållits. Handlar det om exempelvis ett tegeltak kan pannor lätt spricka eller lossna, vilket gör arbetet farligt även om det bara är några meter högt. Det viktigaste är att göra en ordentlig riskanalys och att alltid ta säkerheten först.

← Äldre inlägg