Bygga själv

Blogg

Låt en rörmokare och en behörig elektriker medverka vid renovering

22 maj 2018

Det finns två saker som man som husägare vid renoveringar bör undvika. Två saker där den ena kan skada dig - och andra - för livet och till och med döda dig. Elektricitet ska man ha respekt för och det är faktiskt så att det är olagligt att hålla på med olika installationer. Där måste man ta hjälp av en behörig elektriker.

Det här gäller även så kallade “lätta” jobb som blivit ack så populära under senare år. Du kanske vill ha golvvärme i badrummet och du har utförliga instruktioner kring hur denna ska installeras. Dessa instruktioner ska du spara och därefter visa för den elektriker du anlitar: du ska inte installera den på egen hand.

Detsamma gäller taket. Numera så väljer många att sätta spotlights i många rum. Det är en snygg lösning som skänker lyx och som dessutom inte medför det som en vanlig lampa gör - nämligen att dels synas och vara i fokus och dels också vara skrymmande. Spotlights å sin sida integreras i taket och är är en snygg lösning oavsett om det är träpanel eller något annat material som utgör själva taket.

Det farliga? Ja, det är att många väljer att installera dessa själva. Man tänker att det handlar om att sätta in en lampa och ser därför inget behov av en elektriker. I vissa fall kan det till och med handla om okunskap från en snickare som erbjuder sig att sköta jobbet. Vad som sker är att spottarna sätts för tätt inpå - eller mitt i - reglarna och då de ofta saknar isolering så blir brandrisken extremt hög. Många bränder ser tyvärr sin början just på detta sätt. Där hade vi farorna med elektricitet och således det ena området där du som privatperson ska - måste! - ta hjälp.

Anledningar till varför en rörmokare ska anlitas

Det andra området handlar om vatten och det kommer inte med några måsten; men däremot så bör man alltid anlita en rörmokare , Varför? Vi ger några punkter som argument till detta.

  • Vattenskador: Tvärtemot vad många tror så sker de flesta svenska vattenskador i köket. De flesta gissar på badrummet och visst förekommer sådana även där - men inte alls i samma omfattning. I badrummet har man fuktskydd och fuktspärrar; det har man inte i köket. En diskmaskin som du installerar på ett felaktigt sätt kan börja läcka och då går det fort. Detsamma gäller kranar, ledningar och rör. Det ser kanske bar ut för stunden och du kan till och med vara väldigt nöjd med ditt jobb; men om något händer - ja, då är det också nästan en garanti för en vattenskada. Särskilt om du inte är i hemmet. Därför ska en rörmokare närvara.
  • Kostnaden: Om du installerar en diskmaskin i köket i Stockholm utan någon hjälp av en rörmokare och scenariot ovan äger rum - vem betalar? Du kanske tar för givet att din hemförsäkring täcker kostnaden, men det är det knappast troligt att den gör. En obekväm överraskning för många som alltså får betala skadorna ur egen ficka. Och: vad händer om du bor i ett bostadshus i Stockholm och vattenskadan drabbar tredje part? Det blir extremt kostsamt. I Sverige så räknar man med att det kostar närmare 5 miljarder varje år för att laga vattenskador. Bidra inte till den potten, anlitar du en rörmokare så minimerar du också riskerna.
  • Kostnaden, del 2: Det är inte speciellt dyrt att anlita en rörmokare för enkla arbeten som att installera exempelvis en diskmaskin. Dessutom så kan du använda dig av ditt rot-avdrag och därmed dra av 30% av den totala arbetskostnaden - med ett årligt tak om 50.000 kronor att förhålla dig till.

Lästips: Stopp i toaletten  - tips för att lösa upp stopp i toan

Total- eller delentreprenör – vilket lönar sig att välja?

7 maj 2018

Har du behov av att renovera ditt hus? Är badrum eller kök slitet? Då kan en renovering göra dem fräscha på nytt. Vad ska man välja; ett företag som gör allt, eller bara en del? Det beror på hur mycket du själv kan göra. Ju mer du själv kan renovera, desto billigare blir det sett till hela kostnaden. Är det så att du inte är så händig, kan det däremot löna sig att låta ett företag ta på sig en totalentreprenad; alltså hela ansvaret för arbetet att få hela badrummet eller köket klart. Det finns några fördelar med det som vi här går igenom.

Fördelar med totalentreprenörskap

Istället för att du ska agera byggherre och hålla kontakt med alla olika hantverkare som ska komma efter varandra för att inte förlora tid som går åt till att arbetet bara blir stående, kan hantverkarna själva se till så att inte arbetet blir stående för att man inte får tag i rätt hantverkare. Ofta brukar arbetet gå mycket snabbare när företagen själva står för ansvaret att arbetet blir gjort. Själva vinner de ju på att få jobbet gjort så snabbt som möjligt. Hinner de bli klara med ditt arbete, kan de ta på sig nästa arbete och kan fakturera så många som möjligt, och är det ett seriöst företag vill de vinna tid, då tid är pengar, eller hur.

Nackdel

Det kan medföra större kostnader att företaget tar ett ansvar för arbetet. Det brukar bli så, att hantverkarna tar betalt för att själva se till att VVS-montörer och elektriker kommer när de ska, så hantverkarna är klara med kakling och golvläggning. Det kan ge dig mindre insyn i arbetet, men det är olika från företaget till företag. Inte alla utestänger kunden under pågående arbete, men de är vana vid att ta ansvar själva och låta dig som kund komma in först när det hela är klart.

Fördel med delentreprenörskap

Det finns vissa fördelar med att enbart anlita vissa hantverkare själv ifall det är så att du är intresserad av renoveringsarbetet. Du får ta ett större ansvar och ringa de olika hantverkarna; först snickarna som kommer och lägger golv, VVS-montörer som lägger rör och fixar med ventiler, sedan elektriker som kommer och drar elen och så vidare. 

Nackdel

Du får själv göra ett arbetsschema och hoppas på att alla dyker upp när de ska. Händer det något så att arbetsschemat måste justeras är det du som måste se till att hantverkarna dyker upp vid en senare eller tidigare tidpunkt. Har de andra uppdrag på gång, kan det bli svårt att få dem att flytta på sitt eget tidsschema. Anlitar du ett företag för totalentreprenad slipper du detta dilemma, och kan få ner arbetskostnaden.

Läs mer här om en byggfirma i Stockholm på: https://www.byggfirmastockholm.biz.

Sanera marken innan du bygger

2 maj 2018

Ska du bygga ett nytt hus? Har du redan sett ut tomten som du vill köpa? Då kan du göra en inspektion av marken innan du bestämmer dig för den. Om området ligger nära en nuvarande eller före detta industriområde kan priset på tomten ligga lägre än på andra ställen. Det kan verka lockande att få ett bra pris på en tomt som man vill bygga på, men det finns vissa risker som man kan eliminera genom att undersöka tomten  som du funderar på att skaffa dig och bygga på. Då finns det några alternativ som du kan välja mellan.

1. Fråga kommunen om de har gjort en inspektion av marken

Du kan alltid rådfråga kommunen om de har gjort inspektioner av marken innan du bestämmer dig. Har de gjort det, kan du ju alltid lita på deras ord. En tomt som har frågetecken om lämpligheten att bygga på bör inspekteras ordentligt.

2. Gör en egen inspektion

Om inte kommunen har gjort någon ordentlig inspektion bör man göra det själv. Då kan man anlita ett företag som kan göra det och som har erfarenhet av markinspektioner. Då bör de göra an avvägning om marken behöver saneras eller ej.

3. Låt sanera marken eller köp en annan tomt

Hittar man hälsovådliga kemikalier i marken bör man sanera den. Gör man det, kan man sedan vara trygg med att marken inte längre är hälsovådlig. Det är framför allt följande ämnen som klassas som hälsovådliga; olika bekämpningsmedel. Det kan tyckas vara märkligt att man har använt sig och fortfarande använder sig av gifter när man odlar grönsaker eller sädesslag, som folk sedan ska äta. Men så är det. Även om varje planta inte utsätts för så stora mängder bekämpningsmedel, kontamineras marken som tar emot alla bekämpningsmedel under lång tid. Andra farliga ämnen är cyanider och cyanväte, som är båda cancerframkallande, liksom dioxiner, fenoler och vissa metaller. Det kan finnas PCB, som släppt ut ur plastfabriker och klorerade lösningsmedel i marken, liksom svavel och svavelväte. Hittar företaget dessa kemikalier bör man sanera marken och avlägsna det som är kontaminerat.

Anlita rätt bolag som för marksaneringen

Välj ett bolag som har stor erfarenhet av marksaneringar och som kan göra rätta bedömningar för hus och om marken bör saneras. Det är för det mesta en bedömningsfråga om marken behöver saneras eller ej. Allt beror på vilka ämnen som hittas och i vilka mängder. Anlitar du ett erfaret bolag, har de rätta maskinerna och metoderna för att göra så liten påverkan på miljön som det bara går, samtidigt som de ser till att få bort alla hälsovådliga ämnen. Läs mer här om marksaneringar på: https://www.marksanering.nu.

Vill du slipa om ditt trägolv?

27 mar 2018

Funderar du på att slipa om ditt golv? Det gör du helt rätt i. Gamla trägolv blir som nya med rätt sorts golvslipning. Tyvärr krävs det stora maskiner för att slipa ett helt golv. Slipar man det för hand kan det ta minst en veckas heltids arbete och efter det kan du ha förslitningsskador i dina händer och armar.

Om du inte delar upp arbetet så att du hinner vila dig emellan. Då kan arbetet ta cirka en månad, ifall du gör lite varje, eller varannan dag. Låter du ett företag som har rätt sorts maskiner slipa golvet åt dig, tar det endast mellan en och två timmar så är det slipat. Efter ytterligare några timmar, har du fått en efterbehandling av golvet så att det håller längre och har fått en fin yta.

En professionell slipar golvet på några timmar

Allt som allt tar då arbetet en hel arbetsdag, så har du ett riktigt fint trägolv. Fattas det en bit i trägolvet, är det bäst att ersätta biten som fattas, eller ersätta en trasig bit av trägolvet. På så sätt stoppar man smutsen från att tränga in i golvet. Det kan dessutom vara bra att slipa listerna och socklarna, så kan man ytbehandla det i samma nyans som resten av golvet.

När det kommer till ytbehandlingen av trägolv, är det bäst att överlåta det arbetet åt en professionell golvslipare. De har expertisen och kunskapen om vilka träslag som behöver de olika behandlingarna, lack, olja eller hårdvax. Tänk på att man också kan få dessa behandlingar med den färgnyans som man önskar. Vill du ha ett ljusare golv kan du då välja en ljusare nyans i lacken eller i vaxet. Olja, däremot är mörk till färgen och svår att göra ljusare, däremot kan du välja någon annan mörk färg till oljan, såsom mörkrött, mörkblått, mörkbrunt eller mörkgrått. Skillnaden blir inte så stor, men vill du ha mer färg i oljan kan man välja det.

Välj det miljövänliga och slipa golvet

Väljer du att slipa golvet i stället för att köpa nytt, riva ut och lägga det nya golvet, väljer du att agera miljövänligt. Varför fortsätta köpa-slita-slänga? Det gynnar alla att vi alla blir mer miljövänliga. Det kräver nästan ingen energiresurs för att slipa golv jämfört med att tillverka ett helt nytt golv.

Tycker du det är svårt att hitta en golvslipare av trägolv? Bor du i Göteborg har du fler än 10-tal företag som erbjuder golvslipning. Tycker du det är svårtytt hitta dem kan du alltid googla golvslipning Göteborg. Då får du flera förslag på företag som arbetar med golvslipning i den staden. Självklart skriver du den ort där du bor, om du inte bor i Göteborg.

Ditt hus blir aldrig säkrare än husgrunden

15 mar 2018

Ska du till att bygga hus? Har du bestämt dig för vilket sätt  du ska bygga ditt hus? Det vill säga, ska du skaffa dig ett modulhus, eller ska du bygga från grunden? Har du redan anlitat det företag som ska bygga huset? Har du begärt ett företag som åtar sig en totalentreprenad? Det finns många för- och nackdelar med de olika valen. När det kommer till pris skiljer det sig egentligen åt särskilt mycket. Det som gör att priset stiger, är dels, var i landet huset ska byggas, vilka material som man väljer, samt husets konstruktion. Det är i princip dyrare att bygga en plans villor, än en och en halvplans villa. Även om du väljer ett företag som gör en totalentreprenad så kan priset sticka iväg. Billigast är att anlita flera olika hantverkare. Det kommer att krävas mer av dig som husägare, eftersom det innebär att du måste ta ett ansvar för att passa ihop de olika hantverkarna.

Hur ser tomten ut där du ska bygga huset?

Andra saker som inverkar på priserna är tomtens utformning. Saker som om man är tvungen att spränga, eller påla huset inverkar också på priset på så sätt att det höjer kostnaderna. Det billigaste är definitivt att bygga med återvunnet material. Då kan man komma undan med cirka 8.000 kronor per kvadratmeter.

Oavsett hur man gör och bygger, behöver man en bra grund. Inget hus blir bättre än den grund som huset står på. När det kommer till den tomt där du har planerat att bygga, är det viktigt med hur du gör med grunden, det kan inte nog betonas. För att vara på den säkra sidan bör du göra en geoteknisk undersökning av tomten. Utifrån den bör du bestämma hur du ska låta grunden konstrueras. När man skapar en husgrund är det viktigt att gjuta en sådan i betong. Antingen gjuter du en platta, eller en krypgrund, eller med pålar. Vilket av dessa alternativ som du bör välja beror på markens beskaffenhet.

Bästa husgrunden är en gjuten platta

En platta på marken, är det vanligaste när man bygger ett nytt hus. En platta på marken är en bra lösning som borgar för att inte bygga in fukt i huset. En krypgrund bygger man när man behöver en fribärande bottenbjälklag. Hus som byggs av moduler har oftast en krypgrund. Det innebär att man använder en grundläggning som inte innebär någon gjutning av grunden alls. Man kan även bygga en hybridgrund, som är en kombination med en platta på marken och ne krypgrund och passar hus som har en fribärande bleklagt, eller ett flytande golv. Då får man en bra isolering i grunden och slipper att ventilera kryputrymmet.

Många väljer att gjuta sitt hus i betong för att få en stabil konstruktion. Sedan kan man beklä den med träpaneler, men då har man en en bra grund och konstruktion som man kan lita på att den består.

Vanligt med totallösning vid köksrenoveringar

15 mar 2018

I slutet av 2017 publicerade ett företag som säljer kök i Stockholm ett pressmeddelande med statistik över hur svenskarna köper köksinredning och hur många som väjer att montera dessa själv. Trenden är tydlig – allt fler köper inredning och beställer snickare på samma gång.

Från 2010 har den genomsnittliga tillväxten för byggvaruhus varit 4 % fram till 2018. Piken var 2015 då tillväxten var 12,3 % om man jämför mot 2014. Att många renoverar sina hem är inte oväntat vilket även återspeglas i många inredningsprogram i TV och renoveringsprojekt som visas på internet och annan media.

Den breda renoveringsivern syns även gällande köksrenoveringar då efterfrågan på dessa produkter generellt ökat. Men det är inte bara material och inredning till köksrenoveringen som ökat i efterfrågan. Efterfrågan på snickare som kan genomföra renoveringen av köket har ökat i ännu större takt.

Företaget vittnar om ett trendbrott. För 15 år sedan fick de montera ca hälften av de kök som såldes via deras butik. Idag är siffran upp på närmare 94 %. På 15 år har nästan en fördubbling skett och de absolut flesta vill inte genomföra en köksrenovering på egen hand utan vill ha hjälp.

En annan trend som andra företag vittnar om är att kunderna vill genomföra mer renovering när de ändå är igång. Det kan handla om att trappen ska renoveras, köket ska bytas ut och mattan i vardagsrummet tas bort. Kunderna vill ha allt klart på samma gång och passar gärna på att åka på semester under renoveringstiden för att komma tillbaka till ett nära färdigrenoverat hem.

Vissa regionala och butiksmässiga skillnader

I detta fall var det ett företag i Stockholm som samlat statistik och presenterat detta i ett pressmeddelande. Just denna butik har alltså upplevt en extrem ökning i efterfrågan på snickare. Liknande statistik visar sig från andra hantverksyrken i Stockholm och snickare är även en av de mest underbemannade branscherna vilket tyder på en ovanligt hög efterfrågan.

Skulle underökningen genomförts i ett större sammanhang och nationellt är sannolikheten liten att samma ökning går att se. På mindre orter är människor generellt mer benägna att genomföra vissa hantverk själv eller med hjälp av vänner och släkt. Men även här kan det ses en signifikant skillnad gällande anlitande av hantverkare.

Till viss del kan även efterfrågan på snickare vid köksrenoveringar styras av de olika återförsäljarna. Med paketlösningar kan priset på hantverkarna hållas nere eftersom man tjänar mer tack vare merförsäljning. Hur just detta företag ändrat sin marknadsföring över tid framgick däremot inte i pressmeddelandet.

Så sparar du på elen

28 feb 2018

Det är en fröjd att bygga själv, om man kan. Det är ju tyvärr inte alla som kan det. Är man något så när händig, kan man alltid rådfråga om hjälp. Har man någon i sin närhet som är duktig på att bygga och renovera kan man be att få följa med när de bygger och vara deras ”högra hand”, det vill säga hjälpa till och bära, ge rätt redskap och på annat sätt vara behjälplig. På så sätt lär man sig mycket om hur man smäller upp nya väggar, isolerar fönster och väggar. När du väl sedan ska renovera eller bygga hemma, då vet du mer hur du ska lösa olika detaljer som du behöver hemma.

Vad du inte ska göra själv

Även om det är mycket man själv kan göra och renovera, är det vissa saker som man ska avhålla sig från. Rörinstallationer, till exempel. Vet man inte exakt vad man gör, bör man be en fackman göra det. Alla våtutrymmen bör isoleras och installeras av en utbildad VVS-montör.

Elektricitet är en annan sak som man absolut inte ska ge sig på, om man nu inte råkar vara utbildad elektriker själv. Allt som inte sitter fast i väggarna kan man göra själv. Det är en bra tumregel. Därför innebär det alla nya installationer som sitter fast i väggen, ska utföras av en behörig elektriker. Nya vägguttag, är exempel på det. Behöver du dra en sladd utanför väggen kan du bestämma själv hur du gör. Alla andra elledningar och kablar ska en elektriker göra. Det är av respekt för din och de som bor med dig. Elektriciteten är en farlig kraft som kan förstöra och till och med döda. Läs mer här om elektriker i Göteborg.

Vad du kan göra för att spara el

Det är otroligt vad vi slösar på energi. Vi är lite för hemmablinda, men faktum är att var och en av oss, svenskar, lever som om vi hade tillgång till resurser av fyra jordglober per person och år. Tänker man på det och låter det sjunka in, kan man inse att det är ganska ohållbart. Det är inte alla som lever så, som tur är. Det är egentligen alla länder norr om ekvatorn som lever så. Den andra halvan har en mycket lägre levnadsstandard och det är egentligen ohållbart. Det är också lätt att göra som strutsen och gömma huvudet i sanden, vilket inte är någon lösning. Istället kan var och en fundera på hur vi kan slösa mindre energi.

Så sparar du el

i kan alla stänga av maskiner när vi har använt dem. I våra hushåll använder vi alltmer med hjälp av el; diskmaskinen, tvättmaskinen, torktumlare, elvispar, mikrovågsugnar och så vidare. Börjar man rada upp alla maskiner vi använder i vårvardag blir listan lång. Egentligen kan alla fundera på hur det skulle vara om vi inte använde el alls, då kan man hitta lösningar på sådant man inte har tänkt på i första taget. Sedan kan man se vilka maskiner som kan bidra till att spara el. Koka vatten i en vattenkokare är ett sådant exempel. Tina fryst mat i kylskåpet i stället för i mikron. Inte ladda mobilerna längre än vad vi behöver. Stänga av datorer och TV-apparater under natten.

Bor man i ett gammalt hus, med gamla uttag, kan man byta ut dem. Dels för den egna säkerheten, men också för mer effektiv elanvändning. Ber man en elektriker om råd kan man få bra lösningar på sin elsituation.

Är du intresserad av att bygga hus i Stockholm?

20 feb 2018

Många ger upp sina planer på att bygga hus då man inser vilket projekt det handlar om. Det handlar om mer än att bara ta fram en hammare och en verktygslåda - i många fall så är det de byråkratiska kvarnarnas malande som tar det mesta av tiden och energin. 

Att bygga hus omfattar många regler - bygglov, bygganmälan, anslutning till vatten och avlopp, - det handlar om frågor som rör lån, försäkringar, man måste etablera kontakter med leverantörer och entreprenörer, man måste anlita kontrollansvarig, man måste delta vid möten och man måste på många sätt vara fullt dedikerad uppgiften. 

Ett heltidsjobb som ska skötas vid sidan av det ordinarie heltidsjobbet man har och där familjen ofta blir lidande.

Det är ingen enkel resa att bygga hus i Stockholm - men det är på alla sätt och vis värt det i slutändan. Förutsatt att man gjort rätt val längs vägen. Vi tänkte här titta lite närmare på hur man ska tänka om man ska bygga hus med lösvirke och där man saknar både tid och handlag för att bygga själv. Här blir vikten av rätt partner vid sin sida enormt stor. Fortsätt läsa här om att bygga hus i Stockholm.

Hitta rätt entreprenör i Stockholm

I ett sådant läge så kan det dels vara bra att se över om ett modulhus kanske inte är en bättre lösning. Dagens modulhus kommer i extremt många utföranden och modeller. Dessutom så har leverantörerna blivit mer flexibla och tillmötesgående gällande dina egna önskemål. Modulhus kan vara en god idé att spinna vidare på. 

Du vill dock definitivt ha ett unikt hus, byggt av lösvirke och som du kontaktat en arkitekt för att rita (ingen dum idé och faktiskt inte så dyrt som många tror; du kan exempelvis be denna arkitekt att designa ett så kostnadseffektivt hus som möjligt) huset i fråga. Nästa steg blir att hitta en entreprenör för byggnationen av ditt hus i Stockholm. 

Vårt råd är att du hittar ett företag som erbjuder totalentreprenad. Den formen har nämligen väldigt många fördelar och vi kan ge några av dessa här nedan: 

  • Du har en kontaktperson. Det ger en trygghet att det finns ett företag som sköter allting och där du som kund hela tiden kan ha kontakt med en och samma person. Det kommer att uppkomma frågor - ni två kommer att stöta och blöta lösningar och olika alternativ - och denne kontaktperson kommer att vara ett stort stöd och trygghet genom hela resan.
  • Bättre kontroll. Skulle du anlita flera olika företag - en elektriker, en takläggare, en rörmokare och så vidare - så skulle du kunna sänka kostnaderna ganska rejält. Men, du kommer också att få sitta i timmar och ringa, jämföra offerter och jaga folk. Vad händer om ett företag inte dyker upp? Vad händer om något blir fel? Totalentreprenad innebär att risken för misstag minimeras och att arbetet med att bygga hus i Stockholm blir smidigare då färre potentiella bromsklossar dyker upp.
  • Du kan fokusera på ditt. Att våga släppa kontrollen är en viktig del i att bygga hus. Du måste lita på att de yrkesmän du anlitat sköter sina jobb. Anlitar du rätt entreprenör i Stockholm så kan du slappna av och känna att allting sker enligt konstens alla regler.
  • Kontrollansvarig. En viktig länk mellan dig och din entreprenör blir din KA. En kontrollansvarig måste anlitas och denne får inte ha någon relation med vare sig dig eller den entreprenör du anlitat. Denne person genomför kontroller och ser till att den kontrollplan han upprättat åtföljs. han deltar även vid alla möten och tekniska samråd. Du kommer att ha din KA som en extra säkerhet; det är definitivt ingen minuspost i budgeten - det är en absolut nödvändighet för att ditt hus ska bli så bra som möjligt.

Betonggjutning – hur funkar det?

9 feb 2018

Betong är ett fascinerande material. Som byggnadsmaterial är det verkligen en vattendelare, vissa hävdar att det är fantastiskt vackert, andra att det ser hemskt ut. Hur man ser på betongens estetiska värden må vara en sak, men ingen kan argumentera mot att det är ett fantastiskt byggmaterial, otroligt starkt men samtidigt relativt lätthanterligt. Sedan betongen införde i byggnadskonsten har byggnaderna kunnat bli större och anta de mest omöjliga former. Kort sagt har man kunnat skapa byggnader som tidigare varit omöjliga att uppföra.

Betonggjutning är en konst när den ska utföras i stor skala, men även i mindre sammanhang är den användbar. Det blir alltmer populärt bland hemmafixare och dekoratörer att använda betong för att skapa prydnadsföremål och trädgårdsattiraljer som krukor och bänkskivor. Läs här för mer information om betongens egenskaper.

När större projekt som hus ska uppföras gäller det att betonggjutaren har goda kunskaper om hållfasthet och andra egenskaper hos betongen. Det finns många olika typer av betong, alla med sina unika kännetecken och förmågor.

Betong

Betong tillverkas genom att blanda så kallad ballast, bergkross, med cementpasta, som är cement blandat med vatten. Fördelningen i vanlig betong är 80 procent ballast, 14 procent cement och 6 procent vatten. Cement uppfanns av romarna redan under antiken, men i och med romarrikets fall föll kunskaperna i glömska och återupptäckes inte förrän på 1400-talet då den gamle romaren Vitruvius texter återfanns. Det recept på cement som romarna använde sig av, med släckt kalk, kiselsyra och aska, är fortfarande i bruk under namnet puzzolaner, men den moderna cementen tillverkas på ett lite annorlunda sätt, av finmalen kalksten. Betongens egenskaper avgörs av hur mycket vatten som blandas i cementen. En annan viktig faktor är ballastens sammansättning mellan sten, grus och sand.

Numera tillverkas betong i fabriker av ovan nämnda material. Dessutom tillsätts ofta olika kemikalier för att ytterligare påverka betongens egenskaper. Ett exempel är medel som påskyndar torkningen, brinntiden, på betongen, vilket är mycket praktiskt, speciellt vintertid. En rent estetisk tillsats är färgpigment, som bara påverkar betongens utseende.

Egenskaper

Betong har en mycket bra hållfasthet och är dessutom mycket beständig, vilket gör den mycket bra som byggmaterial. Dess svaga punkter är om den är för porös och har små luftbubblor i sig. Då kan fukt bildas i luftbubblorna, fukt som sedan kan frysa vid låga temperaturer och orsaka så kallad spjälkning, at betongen spricker. Omvänt kan vattnet nå kokpunkten vid höga temperaturer, exempelvis brand, och orsaka spjälkning. En annan fara vid brand är att armeringen i betongen smälter och gör att betongen kollapsar. Själva betongen i sig påverkas inte av kyla eller höga temperaturer.

Betonggjutning

När man ska gjuta i betong måste man först bygga upp formar och placera ut armeringsjärn. Armeringsjärnen gör att betongen blir extra hållfast. Om rör eller ledningar för till exempel golvvärme ska dras genom betongen behöver dessa också läggas på  plats. Därefter häller man på betongen, som hämtas direkt från en betongbil med roterande trumma. Betongen pumpas ut medan den fortfarande är rinnande och när den hällts ut påbörjas härdningsprocessen. Under härdningen utvecklar betongen värme, därför heter det att betongen ”brinner”, även om den inte brinner i egentlig mening.

Känna på betong

Vill man pröva på att arbeta med betong kan man köpa finbetong för hobbybruk som finns på byggvaruhus och hobbyaffärer. För betongarbeten i större skala bör man ta kontakt med en firma som är specialiserad på betong, det är ett ganska tungt arbete som kräver stor kunskap om hållfasthet och betongens egenskaper.

Så snickrar du en inbyggd garderob

28 jan 2018

Fler och fler bor rätt så trångt i våra storstäder. Med det ökade värdet på bostäder i innerstäderna, har en medelsvensson inte råd med spatiösa bostäder längre. Det har gjort att vi mer och mer bor enligt kompakt-living. Bor man så gäller det att inreda på ett smart sätt och utnyttja alla ytorna på bästa sätt, både längs och uppåt väggarna. Därför kommer här ett byggtips på hur du kan bygga en inbyggd garderob i hallen. Eller varför inte i sovrummet?

Det är populärt med inbyggda garderober. På så sätt sparar du utrymme och kan utnyttja lägenhetens olika vrår på bästa sätt. Har du till exempel en vrå som aboslut inte går att utnyttja till något, då kan en inbyggd garderob vara bästa lösningen. Du kan förvara vad som helst i den. Klä dörrarna till exempel med speglar, så ger du intryck av en större bostad. Behöver du förvara saker, som är stora och skrymmande, läs då här för mer information.

Detta behöver du:

Du behöver till exempel 8 millimeter tjock vägg- eller takpanel som du klär en mdf-stomme med. Vi säger att du vill ha mdf-skivor som är 16 millimeter. Då behöver du en skiva som är 400 x 1768 millimeter. Två som är 400 x 1784 millimeter, en som är 280 x 1768 millimeter, och en som är 400 x 1800 millimeter, en på 1200 x 1800 millimeter och en som är cirka 1200 x 600 millimeter. Sedan behöver du något ett material som du klär garderoben med. Det blir inte snyggt att ha garderoben i skivor. Antingen tar du träpaneler och klär den med det, eller laminat. För att klä garderoben med en gavel, ett bakstycke och golvet går åt 3,6 kvadratmeter av det material som du vill klä den med. Dessutom behöver du trälim, träplugg, skruv, montagelim, svart bets, krokar och skohyllor.

Så här gör du:

Låt byggvaruhuset såga till mdf-skivorna. Mät upp storleken på din garderob på golvet. Spika upp reglar där du vill att garderoben ska stå. Sätt ihop skivorna med lim, träplugg och skruvar. Inredningen bör ligga plant under monteringen – golvet passar bra. Markera var du vill ha träpluggarna och borra. Sätt ihop delarna först i ett hörn och sedan i det andra. Borra i pallen där du vill ha skruvarna bredvid plugg­arna och dra i skruvarna. Tänk på att borra tillräckligt djupt, så att inte mdf-skivorna spricker. 

Montera sedan mellanväggen och därefter taket. Lägg på bakstycken, limma och skruva fast dem. Var noggrann med att borra där du vill skruva i skruvarna. Res upp skåpet. När limmet har torkat kan du betsa eller måla hela inredningen förutom på de ytor du vill klä med panel eller skivor. När färgen har torkat kan du sedan såga till den panel eller skivor som du har valt att klä garderoben med och limma fast dem. När limmet har torkat kan du skruva upp krokar i skåpets tak och montera skohyllorna. Sedan är det bara att spika fast panelen på garderoben, eller skivorna. Till sist grundmålar du den. När den har torkat, målar du sedan i valfri färg två gånger. Låt torka emellan. Klart.

Planera din tillbyggnad som ett Attefallshus

24 jan 2018

Många har blivit nyfikna på Attefallshuset och vill veta lite kring vilka regler som gäller för denna byggnation. Primärt så tänker man på ett Attefallshus som lite av en uppgraderad friggebod som man kan bygga på sin tomt utan att ansöka om bygglov. 

Det är sant – men sant är också att man kan bygga det nästan precis till vad man vill och behöver. Är du i behov av ett garage så kan du bygga detta som ett Attefallshus, är du i behov av ett större förråd så är det möjligt och likväl så kan du bygga det som en permanent bostad –  fullt inredd med god förvaring, elektricitet, vatten, avlopp och köksutrustning – och exempelvis hyra ut denna; något som främst sker i större städer som Stockholm där en påtaglig bostadsbrist ofta gör sig påmind. 

Så länge man följer de givna reglerna inom ett Attefallshus så är det egentligen den egna fantasin som sätter begränsningarna. Regler som ser ut som följer: 

  • 25 kvm till ytan och 4 meter mellan mark och taknock. Det är måtten som gäller för ett fristående attefallhus.

 

  • 4.5 meter från tomtgränsen är minimum. Annars krävs ett tillstånd från grannarna.

 

  • Startbesked krävs. Du behöver inget bygglov - men du måste göra en bygganmälan och invänta ett startbesked.

Dessa tre är de viktigaste reglerna för ett fristående attefallshus. Det finns även en annan typ av denna byggnation – en som vi ska titta närmare på här; nämligen den väggfasta. Här har du mindre yta att jobba med då du “endast” får bygga 15 kvm och hålla högsta höjden som ditt befintliga hus. Något som gör att du inte kan agera lika vidlyftigt gällande designen och där ett gott råd är att ta hjälp för att maximera dessa 15 kvm. 

Det går att göra väldigt mycket av den ytan och en skicklig arkitekt kan lyckas med detta. Kort sagt: ska du genomföra en tillbyggnad på ditt hus i Stockholm så är våra råd A) bygg det som ett väggfast Attefallshus (för att slippa byråkratin och kostnaderna för ett bygglov) och B) ta professionell hjälp med planering för att maximera den givna ytan om 15 kvm. Läs mer här om professionell tillbyggnad i Stockholm.

Totalentreprenad är den bästa lösningen 

Det behöver inte kosta så mycket att låta en arkitekt rita en tillbyggnad. I synnerhet inte om denna är bunden till det företag som man anlitar för att sköta själva byggnationen. Det finns flertalet företag i Stockholm som erbjuder denna typ av totalentreprenad och som tar projektet från den inledande planeringen - där du naturligtvis är med och bestämmer genom dina önskemål om vad som behövs - och hela vägen fram till besiktningen. Genom totalentreprenad så slipper du själv göra något och du kan i lugn och ro se hur din tillbyggnad tar form allteftersom. 

Naturligtvis så förutsätter vi här att du vare sig kan bygga eller har den tid som krävs för att på egen hand genomföra din tillbyggnad. Har du kunskap och tid så kan du säkerligen bygga mycket på egen hand och därigenom spara mycket pengar. 

Men, det initiala rådet kvarstår dock oavsett: ta hjälp med ritningen så att de 15 kvm du har till förfogande inom ett väggfast attefallshus verkligen maximeras. Rätt arkitekt kan göra en enorm skillnad. 

Underhåll dina golv för längre livslängd

18 jan 2018

Golvet påverkar hur den övriga interiören ser ut. Det spelar inte så stor roll vilka möbler du har eller hur du möblerat; är ditt golv slitet så kommer detta att påverka intrycket negativt. Det som är problematiskt är att många inte inser detta; man är helt enkelt inte medvetna om att golvet spelar denna stora roll i hur boendet ser ut. Golvet - det byter man den dag det är dags att byta. Så resonerar många och om det kan vi säga att det finns betydligt bättre sätt att fräscha upp en slitet golv - till ett bättre pris dessutom.

“ Golvet går ofta att rädda genom en golvslipning. Ett klickgolv går sällan att slipa - det gör att ett sådant ofta är en förlustaffär rent ekonomiskt. Massiva trägolv och parketter är dyrare, men håller längre tack vare att man kan slipa dessa “

Ett golv går nämligen att slipa och just detta är något som vi ska fokusera på här. Att golvet går att slipa är dock - innan vi fortsätter - lite av en sanning med viss modifikation. De flesta golv går att genomföra en golvslipning på; men exempelvis klickgolv gör det inte.

Därför kommer många som lagt sina golv under senare år att stöta på problem då dessa klickgolv A) ofta går sönder och B) alltså inte går att slipa och reparera på samma sätt som exempelvis massiva trägolv eller parkettgolv. Det man vunnit initialt - ett billigare golv - blir således dyrare i längden då man måste byta ut det vid överdrivet slitage. Det om det.

Professionell golvslipning i Stockholm är att föredra

Ska du slipa dina golv så är det möjligt att göra så på egen hand. Vi skulle dock rekommendera dig att överväga professionell hjälp då arbetet dels är ganska svårt och att du dels även måste hyra lämpliga maskiner för ändamålet. Anlitar du en professionell firma i Stockholm för golvslipning så får du allt inbakat i priset - ett pris som dessutom går att sänka tack vare rot-avdraget. Rot-avdraget innebär att du drar av 30% av den totala arbetskostnaden på din deklaration - detta med ett årligt tak om 50.000 kronor.

Ytbehandlingen är viktigast

Vi skulle säga att det avgörande momentet handlar om vilken typ av ytbehandling som används efter avslutad golvslipning. Tänk här på vilket rum det handlar om samt hur slitaget i detta brukar se ut. I exempelvis hallen så är slitaget betydligt högre än i vardagsrummet och där bör du välja något som är mer motståndskraftigt - lack eller hårdvaxolja - mot både väta och mot annat slitage (skor, klackar, slängda kläder och så vidare).

I vardagsrummet kan du välja exempelvis olja för att ge golvet ett varmare intryck och där fokus kan läggas med på det rent estetiska än på att stå emot slitage. Gå igenom detta med företaget du anlitar för din golvslipning och låt deras råd fälla avgörande.

Mycket som behöver förvaras vid bygg

16 jan 2018

Har du planer på att bygga själv? Du kanske behöver renovera, bygga ut eller bygga ett litet hus, eller ett Attefallshus? Attefallshusen är ju tänkta för att privatpersoner ska kunna bygga hus på sin tomt och som de ska kunna hyra ut. Ju fler som kan tänka sig det, desto bättre för att motverka den stora bostadsbristen i storstäderna. Alla behöver kanske inte hyra ut, men har man till exempel behov av att förvara sin ved, trädgårdsredskap och möbler med mera, kan behöva bygga ett lider, eller ett litet hus på sin tomt.

Container för att slänga saker

Oavsett var man behöver bygga kommer man att behöva förvara byggmaterial på sin tomt. Det är inte bara förvaring som behövs, oftast behöver man kunna slänga saker på ett säkert sätt. Då kan du komma att behöva container för olika behov.

Varför inte hyra en container?

Hyra container? Har du behov av några av dessa funktioner är det en god idé att hyra en container. Då slipper du köpa container, var ska du förvara container ifall du köper en? De är stora och skrymmande. Det är enbart om du har stora ytor där du kan förvara dem som det är idé att köpa, annars är hyra container den bästa affären för dig. Hyr du en container kan du få dem just för det behov som du har just då.

Container för olika behov

Du kan hyra container för olika behov. Antingen du behöver dem för att förvara byggmaterial eller för att slänga överblivet material är det bra att hyra container.

Miljöfarligt avfall

Det finns container för miljöfarligt material. Behöver du förvara vätskor som är farliga kan du behöva hyra en miljöcontainer. Det är allt viktigare att inte hantera miljöfarligt avfall, eller material på rätt sätt.

Behov av kontor

Det finns container som du kan ha som kontor, om du behöver det. Då kommer containern med fönster, el och värme. Då kan du ställa in skrivbord, stol och annat som du behöver för ditt kontor.

Container för kyl

Du kan även förvara saker i ett kontor som är isolerad så att du kan ha saker som behöver kylas eller frysas ned, ända ner till minus 15-20 grader.

Container för snickerier

Du kan hyra container för att snickra saker. Då får du en med värme, belysning, elcentral, förråd och arbetsyta.

Container för elarbete

Behöver du arbeta med elen på arbetsplatsen finns det sådana med värme, isolering, lecentral, elutrustning för sladdar och verktyg

Container för entreprenadbehov

Behöver du en container för större arbeten kan du behöva hyra en container med arbetsbänk, hyllor, isoleringm, elcentral, låsbom och värme.

Är du intresserad av att hyra container i Stockholm, läs då hyracontainerstockholm.nu

Hitta en bra VVS-montör i Malmö

8 jan 2018

En VVS-montör, eller rörmokare som de kallas i folkmun, är bra att ha till mycket. Har du stopp i toan eller behöver hjälp med att installera en diskmaskin i köket är det till en VVS-montör du ringer. Ska badrummet renoveras eller en luftvärmepump installeras fixar vvs-montören jobbet. I Malmö finns många duktiga VVS-montörer som kan hjälpa dig med allt inom VVS.

Vad är VVS?

VVS står för värme, ventilation och sanitet och det är vanligast att en VVS-montör antingen specialiserat sig på rörsystem eller på ventilation. En bra VVS-firma erbjuder såklart kompetens inom alla områden av VVS.

 Vad gör en VVS-montör?

En VVS-montör utför både installationer och underhåll av rördragningar och ventilationssystem. Bor man i ett gammalt hus, som det ju finns gott om här i Malmö, kan det vara bra att då och då kontakta en VVS-montör för att besiktiga huset. Ofta finns gamla rör som blivit slitan och behöver bytas ut. Byter man inte ut vatten- och avloppsrör riskerar de till slut att spricka och gå sönder, och då kan huset få stora skador.

Ett åldrigt ventilationssystem kan också behöva bytas ut. Man kan också spara stora pengar på att exempelvis byta ut en gammal oljepanna mot en jordvärmepump. Malmö med sitt milda klimat passar utmärkt för olika typer av värmepumpar. Kontakta en VVS-firma för att ta reda på mer.

Många att välja bland

Det finns många VVS-firmor i Malmö, så man behöver inte leta länge när man behöver anlita en. Som med alla hantverkare man anlitar kan det dock vara bra att satsa på säkra kort, dvs en firma med gott renommé som fått goda omdömen och rekommendationer från tidigare kunder. På jämförelsesajter på nätet hittar du enkelt förslag på bra VVS-firmor som fått goda omdömen.

Kontakta några firmor och hör dig för om de har möjlighet att hjälpa dig inom en snar framtid. Välj ut de du tycker verkar bäst och begär in offerter. När du tittar igenom offerterna ska du kontrollera att moms och ROT-avdrag finns medräknat, samt höra efter om det tillkommer några dolda kostnader. Du ska kunna lita på att priset på offerten är detsamma som på offerten. Välj sedan den firma som bäst tillmötesgår dina krav avseende pris och kundkontakt.

Akuta jobb

Ibland behöver man anlita en rörmokare akut, när något gått sönder i huset eller lägenheten. Då finns naturligtvis ingen tid att ringa runt och begära in offerter, utan då gäller det att snabbt få dit någon som kan rädda dig. Många VVS-montörer har journummer man kan ringa. Du kan också höra med din värde eller bostadsrättsförening om de har något journummer man kan ringa. Då vet du att numret går till en auktoriserad och seriös VVS-montör.

Vissa hemsidor erbjuder även förmedling mellan kunder och företag, en sorts VVS-mäklare. Här kan du skriva in vad du behöver hjälp med och vad du vill betala och sedan kan du bli kontaktad av ett företag som har tid och lust att utföra jobbet. Ett smidigt sätt att snabbt och billigt få tag på en VVS-montör i Malmö. Läs denna sajt för mer information.

Då du ska renovera stort

2 jan 2018

Att bygga själv ger en en väldigt stor tillfredsställelse. Du kan välja själv hur det ska se ut och vilka material som ska till, och du väljer själv hur det blir gjort. Framför allt sparar du in på kostnaderna. D u får det gjort i den takt som du önskar. Många är de som ser renoveringarna som en avkoppling, framför allt om man har ett arbete som kräver stor intellektuell kapacitet. Att då få använda sina händer ger en stor tillfredsställelse. Människan behöver variation. Har du ett arbete där du inte ser konsekvenserna eller att ditt arbete innebär några förändringar, kan det vara bra att göra en praktisk skillnad. Du ser förändringarna direkt, vilket får dig att må bra.

Renovera med kunskap

Anlitar du en arkitekt innan du genomför förändringar hemma hos dig, vet du att det blir en bra förändring. Vissa renoveringar kräver en större kunskap om husets konstruktion än den som du som lekman kan ha. Väljer du att ta bort en bärande vägg, kan hela din bostad rasa samman. Därför ska du rådfråga en arkitekt så att du inte gör en skadlig förändring. Dessutom kan du få en förändring som gör din bostad ännu mer attraktiv. En arkitekt kan förbättra ett hus eller lägenhet till en väldigt attraktiv sådan. En arkitekt ska kunna föreslå avsevärda förbättringar av ett hus eller bostad.

Sedan kan du gå igång på renoveringen

När du väl fått klartecken av din arkitekt är det bara att sätta igång med renoveringen. Har du valt material? Även här kan du få bra råd av material som passar till resten av lägenheten, helst vill man ju inte se stora skillnader mellan det som är renoverat och det som ännu inte är renoverat. Det är lätt att fortsätta renoveringen om man väl har börjat med en del av lägenheten eller huset. Helst ska renoveringen gå i samma stil. Har man väl börjat renovera är det lätt hänt att man fortsätter av bara farten att renovera resten av huset. Här bör man fråga sig om en renovering är nödvändig.

Renovera på ett miljövänligt sätt

Vi ska ju alla bli alltmer miljövänliga, även när det kommer till renoveringar. Här kan man välja att renovera med återvunnet material. Det finns numera många firmor, eller ideella föreningar som har tillgång till återvunnet byggmaterial. Det är bara att googla. När du väl börjat använda återvunnet byggmaterial är det svårt att sluta. Särskilt om du vill renovera i gammal stil. Det är väldigt populärt. Är du intresserad av att restaurera i historisk byggnadsstil? Ja då bör du använda återvunnet material så mycket du bara kan. Du kan leta efter tapeter som är designade i gammal stil. Vill du renovera i så modern stil som möjligt? Ja då bör du renovera i återvunnet material. Du kan nämligen hitta återvunnet material i alla möjliga olika stilar. Om du är intresserad av att läsa mer om detta, läs www.arkitektstockholm.biz.

← Äldre inlägg